Arhiva

FELICITĂRI CU SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR!!!

Colectivul facultății Biologie și chimie a UST aduce cele mai sincere felicitări Dlui Vasile LOZOVAN cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe chimice la specialitatea 141.01 Chimie anorganică cu titlul „Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici” la 18 iunie 2021. Materialul expus în teza […]

Prelegerea publică a Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI

La data de 16 iunie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, la Facultatea Biologie și chimie a avut loc prelegerea publică în regim online a Dlui Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI de la Universitatea Politehnica din București, cu tema „Materiale compozite pe bază de colagen și hidroxiapatită: de la regenerare la tratament”. […]

Medalie de aur pentru Universitatea de Stat din Tiraspol

În cadrul European Exhibition of Creativity and Innovation, desfășurat la Iași (România) în perioada 20-22 mai 2021 invenția Zinc coordination compound with antifungal and antibacterial activity, prezentată de autorii Vitiu A., Chișca D., Gorincioi E., Coropceanu E., Bouroș P. a fost apreciată de juriul internațional cu medalia de aur. Studiul descrie un ligand organic nou […]

Ziua ușilor deschise la Facultatea de Geografie

Sâmbătă, 24 aprilie 2021, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol a organizat on-line evenimentul Ziua Ușilor Deschise, la care au participat, în calitate de invitați, elevi, studenți, cadre didactice din licee, gimnazii, Centre de Excelență, absolvenți și părinți. Cuvânt de salut au avut rectorul UST, prof. univ., dr. Eduard COROPCEANU și decanul […]

Semnarea Acordului de parteneriat între UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL şi A.O. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

La data de 09 aprilie 2021, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol a avut o loc întrevedere cu membrii echipei de proiect de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, scopul căreia a constat în discutarea și semnarea Acordului de parteneriat încheiat între UST și CE PRO DIDACTICA în următorii 3 ani de derulare a proiectului […]

Demararea proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

La 31 martie 2021, reprezentanți ai Universității de Stat din Tiraspol, alături de echipa de proiect a CE PRO DIDACTICA, de universitățile partenere şi de reprezentanții Fundației pentru copii Pestalozzi din Elveţia în Republica Moldova, au participat la Reuniunea de lansare a fazei a II-a a proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea […]

Universitatea de Stat din Tiraspol acordă titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar, doctor LIVIU-DAN MIRON, Prorectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România

La data de 20.04.2021 prima instituție de învățământ superior din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar, doctor Liviu-Dan Miron, Prorectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, România.      Prorectorul pentru Activitatea Științifică și […]

Teza de doctorat de excelență a anului 2020

În conformitate cu Ordinul ANACEC, nr. 14-A din 29 martie 2021, în rezultatul Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020”, a fost desemnată cu premiul „Virgil Mândâcanu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) „Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar”, specialitatea 532.02. Didactică […]

Despre Ziua ușilor deschise la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

Sâmbătă, 17 aprilie 2021 facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol a organizat online evenimentul Ziua ușilor deschise, la care au participat ca invitați elevi, studenți, cadre didactice din licee, gimnazii, Centre de Excelență, absolvenți și părinți. După cuvântul de salut al rectorului UST, dr., prof. univ. Eduard Coropceanu,  decanul […]

REZOLUȚIA ședinței în cadrul evenimentului Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”

REZOLUȚIA ședinței în cadrul evenimentului Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior” organizată de Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) la 3-4 Aprilie, 2021, în Regim online (Google Meet) https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn Organizarea evenimentului a fost determinată de importanța […]

Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior” va avea loc pe 3-4 aprilie 2021

https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn   AGENDĂ 3 Aprilie, 2021   9.30 – 10.00 Înregistrarea participanților 1. 10.00 – 10.15 Cuvânt introductiv Rectorul UST, Prof. univ., dr., Eduard Coropceanu „Probleme și soluții privind managementul cercetării și a transferului inovațional universitar” 2. 10.15 – 10.30 Prof. univ., dr. hab., Victoria Cojocaru „Managementul transferului inovațional în învățământul superior” 3. 10.30 – […]

REZOLUŢIA Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” organizată la 20-21 martie 2021 în cadrul Facultății Biologie și Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol

La data de 20-21 martie 2021, în cadrul Facultății Biologie şi Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) a avut loc a VIII-a ediție a Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”. Evenimentul desfășurat a oferit o platformă largă pentru diseminarea experiențelor acumulate de cadrele didactice, […]