Arhiva

Eduard Coropceanu, rectorul UST și Natalia Rotari, doctoranda UST despre conceptul STEAM, abordarea interdisciplinară a predării ştiinţelor reale în cadrul emisiunii SPAŢIUL PUBLIC

Apariție editorială de excepție a unei monografii de valoare!

Felicităm profesorul universitar al facultății FMTI, Mihail POPA, cu apariția la una dintre cele mai prestigioase edituri științifice din lume, editura TAYLOR & FRANCIS GROUP, a monografiei THE CENTER AND FOCUS PROBLEM: ALGEBRAIC SOLUTIONS AND HYPOTHESES, autori Mihail POPA, Victor PRICOP!!!! POPA Mihail Nicolae este profesor universitar, titular la Universitatea de Stat din Tiraspol. Interesele […]

UST a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar Anatol Gremalschi

Astăzi, 29 octombrie 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) a acordat înalta sa distincție și anume titlul de DOCTOR ONORIS CAUSA domnului prof. univ., dr. hab. Anatol Gremalschi, o personalitate recunoscută în comunitatea științifică drept o autoritate incontestabilă în domeniul învățământului. Ședința festivă în cadrul careia a fost decernat titlul de DOCTOR ONORIS CAUSA […]

Semnarea acordului de cooperare științifică și didactică dintre Universitatea Pedagogică din Krakow și Universitatea de Stat din Tiraspol

Acordul de cooperare oferă posibilități de a obține duble diplome universitare, de a efectua  cercetări comune, cursuri și prelegeri, de a realiza stagii de mobilitate academică și de cercetare a studenților și a cadrelor didactice inclisiv în cadrul programului internațional Erasmus +. În contextul cooperării reciproce vor fi organizate seminare, ateliere și conferințe, precum și schimb […]

Lansare de carte “Animalele” Enciclopedie ilustrată de Tudor Cozari, profesor universitar

Astăzi, 23 septembrie 2021, în incinta UST a avut loc lansarea de carte “Animalele”, vol. 2, Enciclopedie ilustrată de Tudor Cozari, dr. hab., profesor universitar. Invitații de onoare la această activitate au fost: dna Iuliana Cantaragiu, Ministrul Mediului, dna Laurenția Ungureanu, dr. hab., director al Institutului de Zoologie,  dl Boris Găină, academician, Vice președinte AȘM, șef secție Științe ale vieții AȘM, dl […]

UST găzduiește profesori universitari ai Universității din Genova (Italia)

În perioada 12.07.2021 – 16.07.2021 facultatea FMTI a Universității de Stat din Tiraspol găzduiește o delegație a Universității din Genova (Italia), formată din profesorii universitari Guido Amoretti, Diana Spulber și Filippo Nurra. Sunt derulate multiple activități de documentare, predare, formare și proiectare a planurilor de perspective. Astăzi oaspeții au fost salutați de către administrația UST: […]

Medalie de aur la Salonul de Carte de la Iași

În cadrul Salonului de Carte de la Iași monografia Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands a fost apreciată de către juriul internațional cu medalie de aur. Autorii monografiei sunt Eduard COROPCEANU (Universitatea de Stat din Tiraspol), Alexandra CILOCI (Institutul de Microbiologie și Biotehnologie), Anastasia ȘTEFÎRȚĂ (Institutul de Genetică, Fiziologie și […]

Program on-line de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva Educației Interculturale

La data de 16-17 iunie 2021, mai mulți colaboratori cu funcții manageriale ai Universității de Stat din Tiraspol au participat la Programul on-line de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva EIC, realizat în cadrul Proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a). Facilitatori: […]

FELICITĂRI CU SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR!!!

Colectivul facultății Biologie și chimie a UST aduce cele mai sincere felicitări Dlui Vasile LOZOVAN cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe chimice la specialitatea 141.01 Chimie anorganică cu titlul „Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici” la 18 iunie 2021. Materialul expus în teza […]

Prelegerea publică a Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI

La data de 16 iunie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, la Facultatea Biologie și chimie a avut loc prelegerea publică în regim online a Dlui Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI de la Universitatea Politehnica din București, cu tema „Materiale compozite pe bază de colagen și hidroxiapatită: de la regenerare la tratament”. […]

Medalie de aur pentru Universitatea de Stat din Tiraspol

În cadrul European Exhibition of Creativity and Innovation, desfășurat la Iași (România) în perioada 20-22 mai 2021 invenția Zinc coordination compound with antifungal and antibacterial activity, prezentată de autorii Vitiu A., Chișca D., Gorincioi E., Coropceanu E., Bouroș P. a fost apreciată de juriul internațional cu medalia de aur. Studiul descrie un ligand organic nou […]

Ziua ușilor deschise la Facultatea de Geografie

Sâmbătă, 24 aprilie 2021, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol a organizat on-line evenimentul Ziua Ușilor Deschise, la care au participat, în calitate de invitați, elevi, studenți, cadre didactice din licee, gimnazii, Centre de Excelență, absolvenți și părinți. Cuvânt de salut au avut rectorul UST, prof. univ., dr. Eduard COROPCEANU și decanul […]