Arhiva

REZOLUŢIA Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” organizată la 20-21 martie 2021 în cadrul Facultății Biologie și Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol

La data de 20-21 martie 2021, în cadrul Facultății Biologie şi Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) a avut loc a VIII-a ediție a Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”. Evenimentul desfășurat a oferit o platformă largă pentru diseminarea experiențelor acumulate de cadrele didactice, […]

Susținerea publică a tezei de doctor în științe geonomice a dlui Vitalie MAMOT în cadrul Ședinței Consiliului Științific Specializat

link teza: aici link autoreferat: aici

Susținerea publică a tezei de doctorat în științele ale educației a dnei Lilia Buimestru

Școala Doctorală Științe ale Educației a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu tema Coordonatele conceptuale ale sistemului național de formare a conducătorilor de autovehicule specialitatea 531.01 – Teoria generală […]

Concurs pentru suplinirea posturilor științifico-didactice vacante

Universitatea de Stat din Tiraspol anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor posturi administrative și științifico-didactice vacante   Catedra Analiză Matematică şi Ecuații Diferențiale: conferențiar universitar 1 Catedra Biologie Vegetală: conferențiar universitar 1 Catedra Chimie: profesor universitar 1 Facultatea Pedagogie: decan 1 Catedra Psihopedagogie şi Educație Preșcolară: șef catedră conferențiar universitar profesor universitar 1 1 1 Catedra […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”

AVIZ la 20-21 martie 2021 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialişti în Ştiinţe ale educaţiei, […]

Conferința Științifică anuală studenţească va avea loc la 28 aprilie 2021

      UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL cu sediul la Chișinău, Republica Moldova www.ust.md organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENȚEASCĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 28 APRILIE 2021 Evenimentul se adresează studenților ciclului I, II și III, viitorilor cercetători, cadrelor didactice, specialiștilor în științe ale educației, științe exacte și ale naturii, tuturor celor interesați de problemele învățământului și […]

Doliu pentru Limba și Cultura poporului român!

Doliu pentru Limba și Cultura poporului român! Nicolae Dabija, membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău a trecut la cele veșnice La 12 martie 2021 a trecut la cele veșnice academicianul Nicolae Dabija – membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat […]

Multstimate doamne şi domnişoare!

Femeia este întruchiparea vie a primăverii, gingăşiei, bunătăţii, frumuseţii! Cu prilejul celei mai frumoase sărbători ale primăverii – 8 Martie, Vă aducem în dar un buchet de calde şi sincere urări de sănătate, armonie în suflet şi în viaţă, prosperare, împliniri şi realizări  frumoase. Vă mulţumim pentru tot ce sunteţi. Fie ca acest anotimp, ca […]

Facultatea de Geografie a UST organizează Seminarul ştiinţifico-didactic ”Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice”

Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol organizează Seminarul ştiinţifico-didactic ”Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice” dedicat comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului SEZONT CIUBARĂ, conferențiar universitar, doctor în geografie, decan al Facultății de Geografie. Seminarul va avea loc la data de 16 aprilie […]

Amânarea ședinței Seminarului Științific de Profil, preconizată pentru miercuri 10 martie 2021

Se amână pe o perioadă nedeterminată ședința Seminarului Științific de Profil – 532 Didactica Științelor, preconizată pentru miercuri 10 martie 2021, ora 13:00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, pentru examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib, cu tema Integration of information and communication technologies in the teaching-learning process […]

Examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil

Miercuri 10 martie 2021, ora 13:00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, profilul 532. Didactica Științelor (exacte), aprobat de ANACEC prin decizia nr. 12 din 23 decembrie 2020 pentru examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib, cu tema INTEGRATION OF INFORMATION […]

CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL Organizează CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a În zilele de 27-28 februarie 2021.   Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiștilor în domeniul Științe ale Educației, cercetătorilor și celor interesați în problemele învățământului. Conferința științifico-metodică are drept scop diseminarea experienței de success a actanților implicați în procesul educational; […]