Arhiva

Rezoluția Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale Cu participare internaţională “Educația în fața noilor provocări”, Chișinău 5-6 noiembrie 2021

  La data de 5-6 noiembrie 2021, în cadrul Facultății de Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol a avut loc Conferința științifico-practică națională cu participare internațională „Educația în fața noilor provocări”. Evenimentul a avut ca scop identificarea soluțiilor științifice și metodologice în contextul noilor provocări pentru sistemul educațional din Republica Moldova. Conferința a oferit […]

Felicitări pentru dr. hab. în științe pedagogice, prof. univ. Silistraru Nicolae cu prilejul aniversării de 75 ani de la naștere

Felicitări pentru doctorul habilitat în științe pedagogice, profesorului universitar Silistraru Nicolae cu prilejul aniversării de 75 ani de la nastere Profesorul universitar Nicolae Silistraru este o personalitate notorie, mult apreciată în domeniul Ştiinţelor educaţiei, care î-şi consacră viaţa serviciului cu multă recunoştinţă pentru meseria exersată dând dovadă de mare responsabilitate în formarea şi educarea tinerilor  […]

Seminarul științifico-didactic „Profesorul universitar Vasile Grati – 80 de ani de la naștere și 60 de ani de activitate didactico- științifică”

Vineri, 19.11.21, ora 14:00, în cadrul facultății Biologie și chimie, UST (str. Drumul viilor 26A) va avea loc on-line (Zoom) Seminarul științifico-didactic „Profesorul universitar Vasile Grati – 80 de ani de la naștere și 60 de ani de activitate didactico-științifică” Program: Cuvânt de felicitare – Eduard Coropceanu, dr., prof. univ., rector Universității de Stat Tiraspol […]

Centrul de Istorie şi Cultură Poloneză UST anunţă lansarea webinarului “Dialog intercultural polono-moldovenesc”

Dragi Colegi!!! Anual, pe 10 noiembrie, comunitatea științifică din Moldova sărbătorește Ziua Științei. Ziua Științei, instituită în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului este organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată de către UNESCO la data de  2 noiembrie 2001. În scopul orientării la unul din obiectivele Zilei Internaționale a Științei pentru […]

Lansare de carte “Managementul resurselor umane în învățământul general”, autor Viorica Andrițchi, dr. hab., prof. univ.

Programul Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională “Educația în fața noilor provocări”, Chișinău 5 – 6 noiembrie 2021

Programul Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională “Educația în fața noilor provocări”, Chișinău 5 – 6 noiembrie 2021 este disponibil aici

Rezoluția Conferinței internaționale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea Profesorului universitar Anatol Gremalschi

În perioada 29-30 octombrie, 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol a găzduit conferința internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea Profesorului universitar Anatol Gremalschi. Interesul pentru conferința respectivă a fost foarte mare depășind cu mult frontierele științifice naționale. Astfel, pentru a participa la lucrările […]

Rezoluția Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, din 30 – 31 octombrie 2021

Scopul evenimentului a constituit promovarea bunelor practici de transfer inovațional prin sensibilizarea comunității pedagogice din sistemul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice la exigențele actuale ale pieții muncii. În cadrul evenimentului științific s-au înregistrat 262 participanți, reprezentanți ai comunității științifice de peste hotare (România, Rusia, Ukraina), reprezentanți ai MEC, decani, cadre științifico-didactice, cercetători […]

Programul Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională “Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”

Programul Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională “Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii” Ediția I-a Republica Moldova, Chişinău, 30 – 31 octombrie 2021 este disponibil aici .

Programul Conferinței științifice internaționale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea profesorului universitar Anatol Gremalschi

Programul Conferinței științifice internaționale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea profesorului universitar Anatol Gremalschi este disponibil aici.

Facultatea Biologie și Chimie UST organizează Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și chimiei”

AVIZ  Facultatea Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol organizează online miercuri, 20 octombrie 2021, ora 15:00, Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și chimiei”   Subiecte pentru discuție:  Educația nonformală la chimie, Tatiana Stahi, prof. de chimie GD I, Gimnaziul ,,Slobozia-Dușca”, r. Criuleni.  Aspecte ale conceptului educațional STEAM în rezolvarea problemelor la chimie, Nadejda Cazacioc, doctorand. […]

Ediția VI a Atelierului Internațional Clasa digitalizată. Realizări recente

Ediția VI a Atelierului Internațional CLASA DIGITALIZATĂ. REALIZĂRI RECENTE 28 octombrie 2021 Programul Atelierului 10:00 – 11:00, Facilități oferite de MozaBook Classroom la predarea Mecanicii și Electrocineticii în școală. Carmen-Gabiela Bostan, Centrul    Național de Politici și Evaluare în Educație, București. 11:10 – 12:10,  Реальная физика в виртуальном мире (Fizica reală în lumea virtuală). Magzhan […]