Arhiva

Concurs pentru admiterea la studii doctorale pentru anul 2019-2020

AVIZ Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației, care activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, anunță concurs pentru admiterea la studii doctorale pentru […]

Susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat D 533.01–13, candidat GOREA Svetlana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: GOREA SvetlanaConducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitarConsiliul ştiinţific specializat: D 533.01–13Tema tezei: Abordarea comunicativ-didactică a formării competenţei didactice a studenţilor pedagogiSpecialitatea: 533.01. Pedagogie universitarăData: 24 octombrie 2019Ora: 1400Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108, […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–90, candidat LAȘCU Lilia

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: LAȘCU LiliaConducător ştiinţific: BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimarConsiliul ştiinţific specializat: D 531.01–90Tema tezei: Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studențiSpecialitatea: 531.01. Teoria generală a educațieiData: 11 octombrie 2019Ora: 14:00Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul […]

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Marți, 01 octombrie 2019, ora 14:00 , în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei MIHĂILESCU Natalia cu tema: MANAGEMENTUL ETICII ÎN INSTITUȚIA ȘCOLARĂ, Specialitatea 531.01. Teoria generală […]

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA PEDAGOGIE organizează SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL dedicat aniversării a 40 de ani de activitate a Facultății PEDAGOGIE  „TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” Chișinău Republica Moldova 18-19 OCTOMBRIE 2019      Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi celor interesaţi de problemele învăţământului. Simpozionul ştiinţific are drept […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN COMISIA DE SUSȚINERE PUBLICĂ, candidat VEVERIȚA Tatiana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Comisia de susținere publică Candidat: VEVERIȚA Tatiana Conducător ştiinţific: BRAICOV Andrei, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar Tema tezei: Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi Specialitatea: 532.02. Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățământ) Data: 7 octombrie 2019 Ora: 1500 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–91, candidat MUNTEANU Tamara

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: MUNTEANU Tamara Conducător ştiinţific: PANICO Vasile, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 91 Tema tezei: Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familiei Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 03 octombrie 2019Ora: 14:00 Local: […]

Aviz cu privire la începerea orelor la secția cu Frecvență redusă și Masterat

La secția cu frecvență redusă orele vor începe: 23 septembrie 2019 (Pedagogie – 16 septembrie 2019). La masterat orele vor începe conform graficului:   Biologie și Chimie – 14 octombrie 2019 (022280536) Geografie – 14 octombrie 2019 (022798419) Filologie – 30 septembrie 2019 (022280537) Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale – 14 octombrie 2019 (022747919) Pedagogie – 30 […]

Workshop „Tehnologii performante în educație”

La 20 iunie 2019, ora 10.00 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5) va avea loc ediția a II-a a Workshop-ului „Tehnologii performante în educație”, la care vor fi prezentate tehnologii educaționale performante din diferetite domenii. Participanții vor avea posibilitatea să ia cunoștință cu materiale didactice elaborate de către cercetătorii […]

Cea mai bună lecție SMART

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și TRIDIMENSIONAL TEC anunță că termenul de depunere a proiectelor pentru concursul „Cea mai bună lecție SMART” a fost prelungit până pe data de 10 iunie 2019 (inclusiv).

Ședinţa Comisiei de susținere prealabilă a tezei de doctor în științe pedagogice “Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi”

AVIZ Pe data de 17 iunie 2019, ora 15:00, la facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol (str. Gh. Iablocikin 5, sala 206), va avea loc şedinţa Comisiei de susținere prealabilă a tezei de doctor în științe pedagogice “Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi”, […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01 – 64

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: NOUR Alexandra Conducător ştiinţific: PANICO Vasile, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 64 Tema tezei: Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii Specialitatea: […]