Arhiva

Universitatea de Stat din Tiraspol – performanță prin tradiții

Conform indicatorilor bibliometrici ai cercetătorilor cu afilieri în Republica Moldova, care au 10 și mai multe publicații incluse în baza de date Web of Science, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) se află în Top 3 al universităților din Republica Moldova după numărul de documente (publicații) care măsoară productivitatea cercetătorilor, iar după indicatorul Hirsh dintre […]

Atelierul de discuții Educația la distanță în condiții de pandemie: provocări și soluții

Fundația Soros-Moldova / Departamentul Buna GuvernareComunitatea pentru o Educație de Calitate COMpEC Atelierul de discuțiiEducația la distanță în condiții de pandemie: provocări și soluțiiAGENDA 6 mai 2020, 11.00 – 13.00 Locația: Platforma https://www.privesc.eu/Arhiva/90736/ Scopul evenimentului: Analiza stării de fapt în învățământul general din Republica Moldova, aspectele legate de procesul de organizare a învățământului la distanță și […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–13, candidat STRATAN Victoria

AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: STRATAN Victoria Conducător ştiinţific: ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie,                                      conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–13 Tema tezei: Evaluarea competențelor în învăţământul primar             Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 28 mai 2020 Ora: 1400 Local: Universitatea […]

AVIZ!

În legătură cu pericolul extinderii infecției cu COVID 19, Biblioteca Științifică a Universității  de Stat din Tiraspol,  vă propune acces deschis la următoarele baze de date: Library Journal. Urmariti link-ul https://www.libraryjournal.com/ În colțul din dreapta – sus introduceți : Login: access@libraryjournal.com Password: LJfullaccess1 Springer Nature ne oferă acces gratuit la 500 de manuale principale din colectia sa pana la […]

The Second International Scientific and Practical WEB-Forum «THE DEVELOPMENT OF THE UNIFIED OPEN INFORMATION SPACE IN LIFELONG EDUCATION», March 25-27th 2020

Congresul Știinţific Internaţional moldo-polono-român: Educaţia în faţa problemelor sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău în parteneriat cu Universitatea Pedagogică din Cracovia și Universitatea din Craiova organizează în perioada 2-4 aprilie 2020 Congresul Știinţific Internaţional polono-moldo-român: Educaţia în faţa noilor probleme sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych Secțiile Congresului: 1. Științe ale educației 2. Științe socio-umaniste Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi […]

Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul „Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar”

Şcoala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă pentru data de 7 februarie, 2020, ora 14:00 în sala 108, blocul 1 a  Universităţii de Stat din Tiraspol (MD-2069, Republica Moldova, mun. Chişinău, […]

SE ANUNTA SUSTINEREA TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE PEDAGOGICE

Candidat:   Mihăilescu Natalia Conducător ştiinţific: Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01-00 Tema tezei:  Managementul eticii în instituția școlară  Specialitatea:  531.01. Teoria generală a educației Data:  30.01.2020,  ora 140 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5, sala 108, blocul 1. Teza de doctor şi rezumatul […]

Concurs – Mobilitate academică pentru cadrele didactice la Universitatea din Genova!

Concurs! 2 Burse de mobilitate academică Erasmus+ la Universitatea din Genova (Italia) pentru cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 2 mobilități Erasmus+ (predare/formare) laUniversitateadin Genova (Italia). Durata mobilității:  6 zile (fără zilele pentru deplasare). La concurs pot participa cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol. Candidații selectați vor […]

Concurs – Mobilitate pentru masteranzi la Universitatea din Genova (Italia)!

4 Burse Erasmus+ a câte 4 luni la Universitatea din Genova (Italia) pentru masteranzii Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 4 mobilități Erasmus+ a câte 4 luni laUniversitateadin Genova (Italia). La concurs pot participa masteranzii Universității de Stat din Tiraspol, anul I. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în perioada februarie – mai […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT DE SUSȚINERE PUBLICĂ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat de susținere publică Candidat: POPOV Lidia Conducător ştiinţific: Liubomir Chiriac, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Tema tezei: Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară Data: 20 ianuarie 2020 Ora: 1300 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul […]

Concursul propunerilor de proiecte pentru studenți și masteranzi

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale (DC și RI) al UST lansează Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi. Prin decizia Consiliului de Administrație al UST din 26.11.2018 a fost aprobat lansarea concursului. Regulamentul cu privire la concursul proiectelor de cercetare pentru studenți și masteranzi este publicat la adresa: […]