Arhiva

Ziua Ușilor Deschise la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a UST

Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol organizează online sâmbătă, 17 aprilie 2021, ora 10:00  ZIUA UȘILOR DESCHISE Pentru conectare la eveniment accesați linkul: https://us02web.zoom.us/j/87695415924?pwd=VzRmSWwwcm96c3hCdFJkUXlweXRPQT09 Meeting ID: 876 9541 5924 Passcode: 288981 Program_Ziua Ușilor Deschise  

Программа международного семинара для соискателей высшего образования степени доктора философии и преподавателей «Современное состояние и проблемы подготовки докторов философии»

ПРОГРАММА международного семинара для СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ в рамках сотрудничества КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования» (Украина) и Тираспольского государственного университета (Молдова) «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРОВ ФИЛОСОФИИ» 13 апреля 2021 года Участники семинара: соискатели высшего образования степени доктора философии, научно-педагогические работники КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования» и Тираспольского национального […]

Susținerea publică a tezei de doctor în științe geonomice a dnei Căpățină Lucia

Susținerea publică a tezei de doctor în științe ale educației a dnei Oboroceanu Viorica

Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe ale educației   Formarea atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare. Susținerea tezei va avea […]

REZOLUȚIA ședinței în cadrul evenimentului Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”

REZOLUȚIA ședinței în cadrul evenimentului Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior” organizată de Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) la 3-4 Aprilie, 2021, în Regim online (Google Meet) https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn Organizarea evenimentului a fost determinată de importanța […]

Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior” va avea loc pe 3-4 aprilie 2021

https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn   AGENDĂ 3 Aprilie, 2021   9.30 – 10.00 Înregistrarea participanților 1. 10.00 – 10.15 Cuvânt introductiv Rectorul UST, Prof. univ., dr., Eduard Coropceanu „Probleme și soluții privind managementul cercetării și a transferului inovațional universitar” 2. 10.15 – 10.30 Prof. univ., dr. hab., Victoria Cojocaru „Managementul transferului inovațional în învățământul superior” 3. 10.30 – […]

Examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil din 9 aprilie, 2021

Vineri 9 aprilie 2021, ora 14:00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, profilul 532. Didactica Științelor, aprobat de  ANACEC prin decizia nr. 12 din 23 decembrie 2020 pentru examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib, cu tema INTEGRATION OF INFORMATION AND […]

REZOLUŢIA Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” organizată la 20-21 martie 2021 în cadrul Facultății Biologie și Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol

La data de 20-21 martie 2021, în cadrul Facultății Biologie şi Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) a avut loc a VIII-a ediție a Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”. Evenimentul desfășurat a oferit o platformă largă pentru diseminarea experiențelor acumulate de cadrele didactice, […]

Susținerea publică a tezei de doctor în științe geonomice a dlui Vitalie MAMOT în cadrul Ședinței Consiliului Științific Specializat

link teza: aici link autoreferat: aici

Susținerea publică a tezei de doctorat în științele ale educației a dnei Lilia Buimestru

Școala Doctorală Științe ale Educației a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu tema Coordonatele conceptuale ale sistemului național de formare a conducătorilor de autovehicule specialitatea 531.01 – Teoria generală […]

Concurs pentru suplinirea posturilor științifico-didactice vacante

Universitatea de Stat din Tiraspol anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor posturi administrative și științifico-didactice vacante   Catedra Analiză Matematică şi Ecuații Diferențiale: conferențiar universitar 1 Catedra Biologie Vegetală: conferențiar universitar 1 Catedra Chimie: profesor universitar 1 Facultatea Pedagogie: decan 1 Catedra Psihopedagogie şi Educație Preșcolară: șef catedră conferențiar universitar profesor universitar 1 1 1 Catedra […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”

AVIZ la 20-21 martie 2021 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialişti în Ştiinţe ale educaţiei, […]