Arhiva

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA PEDAGOGIE organizează SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL dedicat aniversării a 40 de ani de activitate a Facultății PEDAGOGIE  „TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” Chișinău Republica Moldova 18-19 OCTOMBRIE 2019      Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi celor interesaţi de problemele învăţământului. Simpozionul ştiinţific are drept […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN COMISIA DE SUSȚINERE PUBLICĂ, candidat VEVERIȚA Tatiana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Comisia de susținere publică Candidat: VEVERIȚA Tatiana Conducător ştiinţific: BRAICOV Andrei, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar Tema tezei: Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi Specialitatea: 532.02. Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățământ) Data: 7 octombrie 2019 Ora: 1500 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–91, candidat MUNTEANU Tamara

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: MUNTEANU Tamara Conducător ştiinţific: PANICO Vasile, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 91 Tema tezei: Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familiei Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 03 octombrie 2019Ora: 14:00 Local: […]

Aviz cu privire la începerea orelor la secția cu Frecvență redusă și Masterat

La secția cu frecvență redusă orele vor începe: 23 septembrie 2019 (Pedagogie – 16 septembrie 2019). La masterat orele vor începe conform graficului:   Biologie și Chimie – 14 octombrie 2019 (022280536) Geografie – 14 octombrie 2019 (022798419) Filologie – 30 septembrie 2019 (022280537) Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale – 14 octombrie 2019 (022747919) Pedagogie – 30 […]

Workshop „Tehnologii performante în educație”

La 20 iunie 2019, ora 10.00 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5) va avea loc ediția a II-a a Workshop-ului „Tehnologii performante în educație”, la care vor fi prezentate tehnologii educaționale performante din diferetite domenii. Participanții vor avea posibilitatea să ia cunoștință cu materiale didactice elaborate de către cercetătorii […]

Cea mai bună lecție SMART

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și TRIDIMENSIONAL TEC anunță că termenul de depunere a proiectelor pentru concursul „Cea mai bună lecție SMART” a fost prelungit până pe data de 10 iunie 2019 (inclusiv).

Ședinţa Comisiei de susținere prealabilă a tezei de doctor în științe pedagogice “Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi”

AVIZ Pe data de 17 iunie 2019, ora 15:00, la facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol (str. Gh. Iablocikin 5, sala 206), va avea loc şedinţa Comisiei de susținere prealabilă a tezei de doctor în științe pedagogice “Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi”, […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01 – 64

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: NOUR Alexandra Conducător ştiinţific: PANICO Vasile, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 64 Tema tezei: Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii Specialitatea: […]

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

În virtutea circumstanțelor recent create, ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară) privind examinarea tezei de doctor în științe pedagogice a dnului JARAMNA RAID, cu tema: TRANZIȚIA DE LA CICLUL PRIMAR LA CICLUL GIMNAZIAL […]

Cea mai bună lecție SMART

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și TRIDIMENSIONAL TEC anunță concursul Cea mai bună lecție SMART Concursul se adresează cadrelor didactice, masteranzilor și studenților în ultimul an de licență în pedagogie, care vor să-şi valideze competenţele digitale şi să îşi promoveze bunele practici prin elaborarea unei lecții interactive folosind soft-ul SMART Notebook. […]

Anunț privind susţinerea tezei de doctorat

Anunț privind susţinerea tezei de doctorat Se anunță susţinerea tezei de doctorat    Pretendent BLEANDURĂ Nicoleta    Conducător CABAC Valeriu, dr., prof. univ.    Consiliul ştiinţific specializat D 533.01–49    Tema tezei:  Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării competențelor             profesorului de informatică     Specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară     Data […]

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Vineri, 17 mai 2019, ora 14 00,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară) va fi examinată  teza de doctor în științe pedagogice a dnului JARAMNA RAID, cu tema: TRANZIȚIA DE LA CICLUL PRIMAR LA CICLUL GIMNAZIAL ȘI INFLUENȚA […]