Arhiva

Demararea proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

La 31 martie 2021, reprezentanți ai Universității de Stat din Tiraspol, alături de echipa de proiect a CE PRO DIDACTICA, de universitățile partenere şi de reprezentanții Fundației pentru copii Pestalozzi din Elveţia în Republica Moldova, au participat la Reuniunea de lansare a fazei a II-a a proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea […]

ZIUA UȘILOR DESCHISE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol organizează online sâmbătă, 24 aprilie 2021, ora 10:00 Înregistrarea participanților  9:30-10:00 Date pentru conectare: https://us02web.zoom.us/j/84605064465?pwd=YXMwZWxISks0TWNTTEE4cHdWNm52Zz09 Meeting ID: 846 0506 4465 Passcode: 571995

Universitatea de Stat din Tiraspol acordă titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar, doctor LIVIU-DAN MIRON, Prorectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România

La data de 20.04.2021 prima instituție de învățământ superior din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar, doctor Liviu-Dan Miron, Prorectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, România.      Prorectorul pentru Activitatea Științifică și […]

Teza de doctorat de excelență a anului 2020

În conformitate cu Ordinul ANACEC, nr. 14-A din 29 martie 2021, în rezultatul Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020”, a fost desemnată cu premiul „Virgil Mândâcanu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) „Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar”, specialitatea 532.02. Didactică […]

AVIZ

Marți, 20 aprilie 2021, la ora 16.00, va avea loc ședinţa festivă a Senatului  Universității de Stat din Tiraspol cu ocazia înmânării însemnelor de Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor universitar Doctor Liviu-Dan Miron – prorector cu cercetarea științifică și relații internaționale a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la […]

Clubul Erudiților anunța a doua sa ședință

Rezoluția Seminarului Internațional al Doctoranzilor Studiile superioare de doctorat, ciclul III: performanțe, probleme, perspective de dezvoltare

REZOLUȚIA Seminarului Internațional al Doctoranzilor Studiile superioare de doctorat, ciclul III: performanțe, probleme, perspective de dezvoltare realizat în cadrul Școlii Doctorale „Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în parteneriat cu Academia de Învățământ […]

Seminarul științifico-didactic, dedicat comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului SEZONT CIUBARĂ, s-a desfășurat în cadrul Facultății de Geografie, UST

La data de 16 aprilie 2021, în cadrul Facultății de Geografie s-a desfășurat Seminarul științifico-didactic Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice, dedicat comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului SEZONT CIUBARĂ, conferențiar universitar, doctor în geografie, decan al Facultății de Geografie. Seminarul ştiinţifico-didactic a fost organizat în […]

Despre Ziua ușilor deschise la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

Sâmbătă, 17 aprilie 2021 facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol a organizat online evenimentul Ziua ușilor deschise, la care au participat ca invitați elevi, studenți, cadre didactice din licee, gimnazii, Centre de Excelență, absolvenți și părinți. După cuvântul de salut al rectorului UST, dr., prof. univ. Eduard Coropceanu,  decanul […]

Ziua Ușilor Deschise la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a UST

Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol organizează online sâmbătă, 17 aprilie 2021, ora 10:00  ZIUA UȘILOR DESCHISE Pentru conectare la eveniment accesați linkul: https://us02web.zoom.us/j/87695415924?pwd=VzRmSWwwcm96c3hCdFJkUXlweXRPQT09 Meeting ID: 876 9541 5924 Passcode: 288981 Program_Ziua Ușilor Deschise  

Программа международного семинара для соискателей высшего образования степени доктора философии и преподавателей «Современное состояние и проблемы подготовки докторов философии»

ПРОГРАММА международного семинара для СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ в рамках сотрудничества КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования» (Украина) и Тираспольского государственного университета (Молдова) «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРОВ ФИЛОСОФИИ» 13 апреля 2021 года Участники семинара: соискатели высшего образования степени доктора философии, научно-педагогические работники КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования» и Тираспольского национального […]

Susținerea publică a tezei de doctor în științe geonomice a dnei Căpățină Lucia