Arhiva

Multstimate doamne şi domnişoare!

Femeia este întruchiparea vie a primăverii, gingăşiei, bunătăţii, frumuseţii! Cu prilejul celei mai frumoase sărbători ale primăverii – 8 Martie, Vă aducem în dar un buchet de calde şi sincere urări de sănătate, armonie în suflet şi în viaţă, prosperare, împliniri şi realizări  frumoase. Vă mulţumim pentru tot ce sunteţi. Fie ca acest anotimp, ca […]

Facultatea de Geografie a UST organizează Seminarul ştiinţifico-didactic ”Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice”

Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol organizează Seminarul ştiinţifico-didactic ”Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice” dedicat comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului SEZONT CIUBARĂ, conferențiar universitar, doctor în geografie, decan al Facultății de Geografie. Seminarul va avea loc la data de 16 aprilie […]

Amânarea ședinței Seminarului Științific de Profil, preconizată pentru miercuri 10 martie 2021

Se amână pe o perioadă nedeterminată ședința Seminarului Științific de Profil – 532 Didactica Științelor, preconizată pentru miercuri 10 martie 2021, ora 13:00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, pentru examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib, cu tema Integration of information and communication technologies in the teaching-learning process […]

Examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil

Miercuri 10 martie 2021, ora 13:00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, profilul 532. Didactica Științelor (exacte), aprobat de ANACEC prin decizia nr. 12 din 23 decembrie 2020 pentru examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib, cu tema INTEGRATION OF INFORMATION […]

CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL Organizează CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a În zilele de 27-28 februarie 2021.   Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiștilor în domeniul Științe ale Educației, cercetătorilor și celor interesați în problemele învățământului. Conferința științifico-metodică are drept scop diseminarea experienței de success a actanților implicați în procesul educational; […]

O pierdere irecuperabilă pentru întreagă comunitate academică – s-a stins din viață ilustrul matematician Mitrofan Cioban

La 2 februarie 2021 s-a stins din viață academicianul Mitrofan CIOBAN, Președintele Societății de Matematică din Republica Moldova, vicepreședinte al Societăţii de Matematică Aplicată şi Industrială din România, rector al Universității de Stat din Tiraspol în perioada 2002 – 2009, Membru de Onoare al Academiei Americano-Române de Științe și Arte, laureat al Ordinului Republicii, doctor […]

Mihaela Hajdeu – deținătoare a bursei de excelență a Guvernului!

Felicitări! Mihaela Hajdeu – deținătoare a bursei de excelență a Guvernului!   Felicitări doctorandei anului II, absolventă a facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol, lector Mihaela Hajdeu, cu obținerea Bursei de excelență a Guvernului pentru anul 2021!

Vladimir Boian – deținător al bursei de excelență a Guvernului!

Felicitări! Vladimir Boian – deținător al bursei de excelență a Guvernului!   Felicitări doctorandului anului III, specialitatea științifică 133.04. Fizica stării solide, absolvent al facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol, programul de studii Fizică și Informatică, Vladimir Boian, cu obținerea Bursei de excelență a Guvernului pentru anul 2021!

Examinarea tezei de doctor a dnei T. Panco în ședința Seminarului Științific de Profil UST

ȘEDINȚA  SEMINARULUI  ȘTIINȚIFIC  DE  PROFIL Luni, 08 februarie 2021, ora 1500,   în şedinţa Seminarului Științific de Profil  din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice  a doamnei PANCO Tatiana cu tema: FORMAREA PROFESIONALĂ ETNOPEDAGOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE (Профессиональная этнопедагогическая подготовка будущих учителей) Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Conducător ştiinţific:  SILISTRARU Nicolae, doctor […]

Invitație la o sesiune de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite Erasmus+

        STIMAȚI  COLABORATORI ȘI  STUDENȚI DE LA CICLURILE LICENȚĂ, MASTERAT ȘI DOCTORAT Oficiul Național Erasmus+ Moldova împreună cu Universitatea de Stat din Tiraspol vă invită la o sesiune de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite Erasmus+. Veți cunoaște beneficiarii de mobilități, provocările trăite de ei și experiența acumulată și, desigur, […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, ediția I-a

CENTRU de CERCETĂRI și INOVAȚII PEDAGOGICE și CATEDRA PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE GENERALĂ organizează în data de 30-31 octombrie, 2021, ora 900, în regim online (Google Meet) CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ „CERCETAREA ȘI INOVAREA EDUCAȚIEI DIN PERSPECTIVA EXIGENȚELOR ACTUALE ALE PIEȚII MUNCII”, Ediția I-a   Evenimentul are scopul de a stabili direcții prioritare ale cercetării și bune […]

Conferinţa ştiinţifică internațională „Cultura cercetării pedagogice: Provocări și tendințe contemporane”, ediția I-a

  Evenimentul are scopul de a sensibiliza comunitatea pedagogică la problematica afirmării culturii cercetării pedagogice în societatea contemporană și de a disemina experiențe de transfer inovațional în sistemul educațional. Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice și cercetători, profesori școlari, doctoranzi, masteranzi și studenți din Republica Moldova și din alte spații […]