Arhiva

The Second International Scientific and Practical WEB-Forum «THE DEVELOPMENT OF THE UNIFIED OPEN INFORMATION SPACE IN LIFELONG EDUCATION», March 25-27th 2020

Congresul Știinţific Internaţional moldo-polono-român: Educaţia în faţa problemelor sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău în parteneriat cu Universitatea Pedagogică din Cracovia și Universitatea din Craiova organizează în perioada 2-4 aprilie 2020 Congresul Știinţific Internaţional polono-moldo-român: Educaţia în faţa noilor probleme sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych Secțiile Congresului: 1. Științe ale educației 2. Științe socio-umaniste Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi […]

Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul „Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar”

Şcoala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă pentru data de 7 februarie, 2020, ora 14:00 în sala 108, blocul 1 a  Universităţii de Stat din Tiraspol (MD-2069, Republica Moldova, mun. Chişinău, […]

SE ANUNTA SUSTINEREA TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE PEDAGOGICE

Candidat:   Mihăilescu Natalia Conducător ştiinţific: Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01-00 Tema tezei:  Managementul eticii în instituția școlară  Specialitatea:  531.01. Teoria generală a educației Data:  30.01.2020,  ora 140 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5, sala 108, blocul 1. Teza de doctor şi rezumatul […]

Concurs – Mobilitate academică pentru cadrele didactice la Universitatea din Genova!

Concurs! 2 Burse de mobilitate academică Erasmus+ la Universitatea din Genova (Italia) pentru cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 2 mobilități Erasmus+ (predare/formare) laUniversitateadin Genova (Italia). Durata mobilității:  6 zile (fără zilele pentru deplasare). La concurs pot participa cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol. Candidații selectați vor […]

Concurs – Mobilitate pentru masteranzi la Universitatea din Genova (Italia)!

4 Burse Erasmus+ a câte 4 luni la Universitatea din Genova (Italia) pentru masteranzii Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 4 mobilități Erasmus+ a câte 4 luni laUniversitateadin Genova (Italia). La concurs pot participa masteranzii Universității de Stat din Tiraspol, anul I. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în perioada februarie – mai […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT DE SUSȚINERE PUBLICĂ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat de susținere publică Candidat: POPOV Lidia Conducător ştiinţific: Liubomir Chiriac, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Tema tezei: Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară Data: 20 ianuarie 2020 Ora: 1300 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul […]

Concursul propunerilor de proiecte pentru studenți și masteranzi

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale (DC și RI) al UST lansează Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi. Prin decizia Consiliului de Administrație al UST din 26.11.2018 a fost aprobat lansarea concursului. Regulamentul cu privire la concursul proiectelor de cercetare pentru studenți și masteranzi este publicat la adresa: […]

Mobilitate academică la ciclul 3 de studii (doctorat)

Stimați studenți-doctoranzi ai Școlii doctorale Științe ale educației a parteneriatului Universității de Stat din Tiraspol, Universității de Stat „B. P. Hajdeu” și Institutului de Științe ale Educației, Departamentul Activitate Științifică și RelațiiInternaționaleanunţă concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate academică la ciclul 3 de studii (doctorat) pentru domeniul Ştiinţe socio-umane de 1 lună […]

În atenţia conducătorilor și îndrumătorilor de doctorat

Stimați conducători și îndrumători de doctorat din cadrul Școlii doctorale Științe ale educației a parteneriatului Universității de Stat din Tiraspol, Universității de Stat „B. P. Hajdeu” și Institutului de Științe ale Educației, Departamentul Activitate Științifică și Relații Internaționale anunţăconcursul de selectare a candidatului pentru stagiul de Mobilitate didactică (Staff Mobility for Teaching) de 7 zile […]

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

VINERI, 20 decembrie 2019, ora 1400,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei KAKOON Katy cu tema: FORMAREA MOTIVAȚIEI DE ÎNVĂȚARE A ELEVILOR CU RISC DE […]

Anunț de selectare a grupului de formatori naționali ai Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu Universitatea de Stat din Tiraspol anunță concurs pentru selectarea grupului de formatori ai Centrului din rândul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, care vor deveni formatori naționali și vor promova metode inovative de învățare […]