Arhiva

Program on-line de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva Educației Interculturale

La data de 16-17 iunie 2021, mai mulți colaboratori cu funcții manageriale ai Universității de Stat din Tiraspol au participat la Programul on-line de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva EIC, realizat în cadrul Proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a). Facilitatori: […]

FELICITĂRI CU SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR!!!

Colectivul facultății Biologie și chimie a UST aduce cele mai sincere felicitări Dlui Vasile LOZOVAN cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe chimice la specialitatea 141.01 Chimie anorganică cu titlul „Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici” la 18 iunie 2021. Materialul expus în teza […]

Prelegerea publică a Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI

La data de 16 iunie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, la Facultatea Biologie și chimie a avut loc prelegerea publică în regim online a Dlui Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI de la Universitatea Politehnica din București, cu tema „Materiale compozite pe bază de colagen și hidroxiapatită: de la regenerare la tratament”. […]

UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate academică la Universitatea din Leipzig, Germania

Dear TSU collaborators, Tiraspol State University announces the opening of the competition for the selection of candidates for the Staff Mobility for Teaching in the field of Social Sciences and Humanities, Mathematics/Computer Science and Natural Sciences within the Erasmus + KA107 programme at the University of Leipzig, Germany, in the academic year 2021-2022. The candidate’s […]

AVIZ

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților în vederea participării la stagiul de mobilitate academică (Staff Mobility for Teaching/Training) în domeniul de formare profesională Științe Exacte în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea din Genova, Italia, în anul academic 2020-2021. Dosarele candidaților vor fi depuse la Departamentul Cercetare Științifică și Relații […]

Se anunță ședinţa festivă a Senatului Universității de Stat din Tiraspol

Marți, 15 iunie 2021, la ora 16.00, va avea loc ședinţa festivă a Senatului  Universității de Stat din Tiraspol cu ocazia înmânării însemnelor de Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor universitar, Doctor habilitat Dumitru Patrașcu, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Decizia de a acorda titlul de  Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor […]

UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a studenților-doctoranzi

Call for PhD Student Mobility for Research   Dear PhD students of the Doctoral School “Educational Sciences” of Tiraspol State University, Hereby, Tiraspol State University announces the opening of the competition for the selection of candidates for one 5 month-mobility for the PhD students of the Doctoral School “Educational Sciences” of TSU within the Erasmus […]

Agenda mesei rotunde “Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”, 3-4 Aprilie, 2021

https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn AGENDĂ 3 Aprilie, 2021   9.30 – 10.00 Înregistrarea participanților 1. 10.00 – 10.15 Cuvânt introductiv Rectorul UST, Prof. univ., dr., Eduard Coropceanu “Probleme și soluții privind managementul cercetării și a transferului inovațional universitar“ 2. 10.15 – 10.30 Prof. univ., dr. hab., Victoria Cojocaru “Managementul transferului inovațional în învățământul superior“ 3. 10.30 – 10.45 […]

Rezoluția Seminarului științifico-metodic “Elevul de azi – Studentul de mâine”

Rezoluția Seminarului științifico-metodic Elevul de azi – Studentul de mâine 25 și 27 mai 2021 În zilele de 25 și 27 mai 2021, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chişinău), Facultatea de Filologie, s-a desfășurat seminarul științifico-metodic cu genericul  Elevul de azi – Studentul de mâine, Ediția I. La seminar […]

Programul seminarului științifico-metodic “Elevul de azi – Studentul de mâine”

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chișinău) Facultatea Filologie Programul seminarului științifico-metodic Elevul de azi – Studentul de mâine 25 și 27 mai  Marți, 25 mai, ora 15.00 Pentru conectare la eveniment accesați linkul: https://meet.google.com/jzw-diic-hxx Moderator: Constantinov Lilia, drd, as. univ. Cuvânt de salut Tatiana Ciorba-Lașcu, drd, șef Catedra Limbi și Literaturi Străine, Universitatea de […]

Susţinerea tezei de doctor în științe ale educației în Consiliul Științific Specializat D 531.01–55, candidat Duminică Stella

AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat   Candidat: DUMINICĂ Stella Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–55 Tema tezei: Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 28 […]

Medalie de aur pentru Universitatea de Stat din Tiraspol

În cadrul European Exhibition of Creativity and Innovation, desfășurat la Iași (România) în perioada 20-22 mai 2021 invenția Zinc coordination compound with antifungal and antibacterial activity, prezentată de autorii Vitiu A., Chișca D., Gorincioi E., Coropceanu E., Bouroș P. a fost apreciată de juriul internațional cu medalia de aur. Studiul descrie un ligand organic nou […]