Arhiva

Facultatea PEDAGOGIE UST – acreditare internațională

Prin decizia Agenției Germane de asigurare a calității AQAS, facultatea de Pedagogie a UST are acreditat programului Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară. La 24 iunie, 2016 administrația universității a înmânat certificatul de acreditare facultății de Pedagogie. În certificatul de acreditare se menționează că programului de licență acreditat corespunde cu standardele de Asigurare a […]

Seminar de informare ANACIP

Seminar de informare privind evaluarea în scopul autorizării și acreditării de către ANACIP La 15 iunie 2016 în sala Senatului Universității de Stat din Tiraspol s-a desfășurat un Seminar de informare cu privire la procesul de evaluare externă a programelor și instituțiilor din învățămîntul profesional. În cadrul acestei întruniri metodologice, Președintele Agenției Naționale de Asigurare a […]

Dialog intercultural polono-moldovenesc

Între 1 şi 2 iunie 2016 la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău  s-au desfăşurat lucrările conferinţei Dialog intercultural polono-moldovenesc la care au participat colaboratorii Catedrei Ştiinţe Sociale a universităţii noastre şi invitaţii de la Academia Jan Długosz din Częstochowa (Polonia): Tadeusz Srogosz, Andrzej Stroynowski, Eligiusz Małolepszy şi Teresa Drozdek-Małolepsza. Comunicările au […]

Parteneriatele mobilizează,stimulează şi provoacă o colaborare productivă

Pe parcursul a patru ani, între Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău şi Liceele Teoretice „ORIZONT” din Chişinău există o colaborare fructuoasă. Autorul Acordului de Parteneriat este doamna Larisa Şofron, doctor, conferenţiar universitar, UST, director adjunct, LT „ORIZONT”. În cadrul acestui parteneriat, au loc mai multe activităţi instructiv-educative utile pentru teoreticieni şi practicieni. […]

Serviciile Microsoft pentru Educație – la UST!

Universitatea de Stat din Tiraspol a început colaborarea cu compania Microsoft pentru implementarea în procesele instrucționale și de management a serviciilor și instrumentelor OFFICE 365 pentru Educație. Acestea includ un spectru larg de aplicații on-line pentru crearea, editarea și vizualizarea documentelor, foilor de calcul, prezentărilor, resurselor multimedia; instrumente pentru comunicare; spațiu de stocare a datelor […]

Academicianul Mitrofan Cioban la 75 de ani

La 5 ianuarie 2016 la UST a avut loc festivitatea consacrată omagierii academicianului Mitrofan Cioban cu ocazia aniversării a 75-a de la naștere. În cadrul solemnităţii rectorul universității Eduard Coropceanu a dat start felicitărilor și a apreciat aportul semnificat al academicianului Mitrofan Cioban în dezvoltarea științelor matematice în țară și peste hotare, al activității manageriale […]