Arhiva

Depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi.

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale (DC și RI) al UST continuă Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi. Depunerea propunerilor de proiect se va desfășura până la 10 ianuarie 2019. Formularul propunerii de proiect este accesibil aici. Evaluarea propunerilor va avea loc în perioada 11 ianuarie 2019 – 20 ianuarie 2019. Formularele […]

Concursul de selectare a candidaților (licență/master) pentru stagiul de Mobilitate!

Stimați studenți, Anunțăm concursul de selectare a candidaților (licență/master) pentru stagiul de Mobilitate (Student Mobility for Studies) de un semestru (5 luni) la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2018-2019. Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 20 noiembrie 2018. Dosarul va cuprinde următoarele: Curriculum Vitae (Europass); […]

În atenția masteranzilor UST!

Începând cu 3 decembrie 2018, în baza acordul  bilateral de colaborare  cu Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, vor fi realizate stagii de mobilitate academică pentru masteranzii UST la domeniul Științe ale Educației. În conformitate cu ”Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în UST” aprobat de către Senatul UST la 25.10.2016, proces […]

În atenția masteranzilor UST

Începând cu 3 decembrie 2018, în baza acordului  bilateral de colaborare  cu Universitatea din Craiova (România) vor fi realizate stagii de mobilitate academică pentru masteranzii UST la următoarele domenii: Geoinformatica, Geografia mediului înconjurător, Management strategic în turism, Biologie aplicată, Biologie modernă și tehnologii în instruire, Chimie ecologică, Matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire, Tehnologii informaţionale […]

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 36.531.01-05

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice Pretendent: TUREAC Tatiana Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 36.531.01-05 Tema tezei: Nunta moldovenească – model de formare a cuplului familial Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei Data: 09 noiembrie 2018 Ora: 1500 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, str. Gh. Iablocikin 5, sala 108. Membrii […]

Concursul de selectare a candidaților (Staff Mobility for Teaching)!

Stimați colegi, Anunțăm concursul de selectare a candidaților (2 locuri) pentru stagiul de Mobilitate didactică (educație) (Staff Mobility for Teaching) de 5 zile la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2018-2019. Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 16 noiembrie 2018. Dosarul va cuprinde următoarele: Curriculum Vitae […]

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532

Joi, 27 septembrie 2018, la ora 9.30, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Ordinea de zi: Examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica Informaticii „Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării […]

În atenția studenților, secția cu frecvență redusă!

Studenţii Facultăţii Pedagogie, secţia cu frecvenţă redusă, se prezintă la ore (sesiunea de inițiere) în data de 17 SEPTEMBRIE 2018, ora 11 30.

Repartizarea căminului pentru studenți 2018

La 30 august 2018, ora 9.00 va avea loc repartizarea căminului pentru studenți în cadrul facultăților. Studenții sunt rugați să se adreseze la decanatele facultăților: Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii informaționale (str. Gh. Iablocichin 5, bir. 321); Facultatea Pedagogie (str. Gh. Iablocichin 5, bir. 214); Facultatea Biologie și chimie (str. Drumul Viilor 26A, bir. 321); […]

Lansarea cărții „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”

La 9 iulie 2018, ora 1000, în Sala de festivități a Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău, str. Ghenadie Iablocichin 5) va fi lansată cartea „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”. În carte sunt descrise evenimentele prin care au trecut colaboratorii și studenții UST în perioada conflictului armat din 1992. […]

Ședința lărgită a Senatului UST

Joi, 28 iunie 2018, ora 1000, în Sala de festivități (str. Ghenadie Iablocichin 5) va avea loc ședința lărgită a Senatului UST cu participarea membrilor colectivului, la care primului Președinte al Republicii Moldova – Dlui Mircea Snegur i se va conferi titlul Doctor Honoris Causa al UST.

Workshop „Tehnologii performante în educaţie”

Universitatea de Stat din Tiraspol Centrul de formare profesională continuă La 27 iunie 2018, ora 10.00 în Sala de Festivităţi a Universităţii de Stat din Tiraspol (Chişinău, str. Iablocikin, 5) va avea loc Workshop-ul „Tehnologii performante în educaţie”. Se invită cadrele didactice interesate. La sfârşitul Workshop-ului se vor elibera certificate de participare. Înregistrarea participanţilor – […]