Arhiva

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Joi, 25 iunie 2020, ora 1400,  în şedinţa online a Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe ale educației a doamnei DUMINICĂ Stella cu tema: FORMAREA CULTURII PEDAGOGICE A FAMILIEI DIN […]

AVIZ

În rezultatatul alegerilor în cadrul Senatului UST la data de 11 iunie 2020 au fost aprobați în calitate de membri ai Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională Dl Ion Creangă și Dl Veaceslav Ioniță.

Decizia Comisiei Eelectorale a Universității de Stat din Tiraspol

Conform rezultatelor alegerilor desfășurate în baza prevederilor Regulamentului C.D.S.I. și a Codului Educației al R. Moldova din 9 iunie 2020, au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Stategică Instituțională al Universității de Stat din Tiraspol din rândul cadrelor didactice titulare: Puțuntică Anatolie, dr., conf. univ.  Sali Larisa, dr., conf. univ. Comisia […]

Prezentarea tezei “Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar”, autor Sergiu Codreanu

Miercuri, 10 iunie 2020, la ora 15.00, în Sala de festivități (Blocul Central al UST, str. Gh. Iablocichin 5), în cadrul ședinței comune a Consiliului Școlii Doctorale (CȘD) și a Biroului Departamentului Didactica Științelor (BDDȘ), cu participarea reprezentanților catedrei/catedrelor de profil organizatoare a studiilor superioare va avea loc prezentarea tezei Metodologia de formare inițială a […]

AVIZ

În baza extraselor din procesele-verbale de la ședințele consiliilor facultăților au fost recomandate trei candidaturi pentru alegerea celor doi membri din rândurile angajaților titulari ai colectivului UST:   1. Posțan Liliana, Facultatea de Pedagogie;   2. Puțintică Anatol, Facultatea de Geografie;    3. Salii Larisa, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale. Dosarele au fost […]

Burse suplimentare pentru studenți în scopul asigurării țării cu profesori

Senatul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) lansează proiectul Comenius cu scopul asigurării instituțiilor educaționale din țară cu cadre didactice la diferite disciplini școlare. Tinerii, care sunt de acord să se angajeze la absolvire în instituția stipulată în contractul încheiat la înmatriculare, vor primi lunar, pe lângă bursa de la buget (care […]

Adunarea generală a consiliilor facultăților UST

Marți, 9 iunie 2020, va avea loc Adunarea generală a consiliilor facultăților UST privind alegerea membrilor Consilului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Tiraspol din rândul cadrelor didactice titulare, care se va desfășura în Sala de festivități, strada Ghenadie Iablocikin, 5. ORARUL: Facultatea de Pedagogie: 800-1100 Facultatea de Biologie și chimie: 1100-1230 […]

AVIZ

În legătură cu necesitate înaintării candidaților pentru alegerea celor 2 membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a UST din partea cadrelor didactice titulare, la facultăți se vor desfășura ședințele consiliilor facultăților pentru a selecta candidați conform orarului: Facultatea Pedagogie: 29 mai 2020, ora 8:30; Reprezentant al Comisiei electorale – Lupașcu Natalia. Facultatea Fizică, Matematică […]

Universitatea de Stat din Tiraspol – performanță prin tradiții

Conform indicatorilor bibliometrici ai cercetătorilor cu afilieri în Republica Moldova, care au 10 și mai multe publicații incluse în baza de date Web of Science, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) se află în Top 3 al universităților din Republica Moldova după numărul de documente (publicații) care măsoară productivitatea cercetătorilor, iar după indicatorul Hirsh dintre […]

Atelierul de discuții Educația la distanță în condiții de pandemie: provocări și soluții

Fundația Soros-Moldova / Departamentul Buna GuvernareComunitatea pentru o Educație de Calitate COMpEC Atelierul de discuțiiEducația la distanță în condiții de pandemie: provocări și soluțiiAGENDA 6 mai 2020, 11.00 – 13.00 Locația: Platforma https://www.privesc.eu/Arhiva/90736/ Scopul evenimentului: Analiza stării de fapt în învățământul general din Republica Moldova, aspectele legate de procesul de organizare a învățământului la distanță și […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–13, candidat STRATAN Victoria

AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: STRATAN Victoria Conducător ştiinţific: ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie,                                      conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–13 Tema tezei: Evaluarea competențelor în învăţământul primar             Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 28 mai 2020 Ora: 1400 Local: Universitatea […]

AVIZ!

În legătură cu pericolul extinderii infecției cu COVID 19, Biblioteca Științifică a Universității  de Stat din Tiraspol,  vă propune acces deschis la următoarele baze de date: Library Journal. Urmariti link-ul https://www.libraryjournal.com/ În colțul din dreapta – sus introduceți : Login: access@libraryjournal.com Password: LJfullaccess1 Springer Nature ne oferă acces gratuit la 500 de manuale principale din colectia sa pana la […]