Arhiva

Audierea publică a rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din cadrul programelor de stat (2020-2023) pentru anul 2020

În contextul organizării raportării anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat 2020-2023 de către Agenția Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), în baza Ordinului ANCD nr. 99 din 05 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării”, în scopul monitorizării procesului de raportare […]

Concurs de intelegență, erudiție și cultură în cadrul „Clubului Erudiţilor”, UST

Vă felicităm cu ocazia Zilei Internaţionale a Studenţilor, zi care se încadrează în anotimpul cel mai frumos și prodigios al vieții – Tinerețea. Este un prilej de a vă adresa vouă, celor tineri, energici şi curajoşi sincere urări de bine. Vă aparţine viitorul, veţi construi acest viitor şi-n dependenţă de aceasta aveţi marea şansă să […]

International Symposium „Actual Problems of Mathematics and Informatics” dedicated to the 90th Birthday of Professor Ion Valuță

International Symposium „Actual Problems of Mathematics and Informatics” dedicated to the 90th Birthday of Professor Ion Valuță November 27-28, 2020, TUM, Chișinău, Republic of Moldova  Due to the exceptional conditions induced by the spread of the COVID 19 Pandemic, the actual Symposium will be a virtual – online – event. The theme of Symposium will reflect various […]

Invitație de participare la evenimentul organizat de Echipa Oficiului Național Erasmus+ în Moldova

Dragi studenți beneficiari de mobilități Erasmus+, sunteți invitați să participați la un eveniment important pentru comunitatea studenților din Moldova – Gala Studenților Originari din Moldova , organizat de Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova. Studenții ce au participat la programul Mobilitate Internațională de Credite pe parcursul ultimilor 3 ani se pot înregistra la Categoria Erasmus  […]

AVIZ

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UST a aprobat: Lista alegătorilor pentru alegerea prin vot secret a rectorului Universității de Stat din Tiraspol; Modelul Buletinului de vot; Locul, ordinea și procedura votării secrete în cadrul alegerilor rectorului Universității de Stat din Tiraspol Deciziile pot fi consultate aici: CDSI decizia 10 Anexa lista alegatorilor_2020 CDSI Decizia […]

AVIZ

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UST a aprobat organizarea alegerilor în funcția de rector al Universității de Stat din Tiraspol la data de 20 octombrie 2020. Decizia CDSI al UST poate fi consultată aici. Graficul privind desfășurarea dezbaterilor publice cu candidații la funcția de rector al Universității de Stat din Tiraspol în fața electoratului […]

Ziua Profesională

DRAGI COLEGI! Cu ocazia Zilei Profesionale vă aducem cuvinte sincere de recunoștință și apreciere. Contribuția cotidiană a fiecărui profesor din colectiv în formarea generațiilor de tineri specialiști de înaltă calificare asigură continuitatea tradițiilor pedagogice valoroase și funcționalitatea sistemului educațional. Toate intemperiile timpurilor prin care este dat să treacă generația noastră să ne facă doar să […]

Aprobarea listei candidaților la funcția de Rector al Universității de Stat din Tiraspol

CV Coropceanu Eduard Program Coropceanu Eduard CV Bordan Valeriu PROGRAM Bordan Valeriu

AVIZ

Conform Hotărârii nr. 33 din 28 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, începând cu 1 octombrie se instituie stare de urgență în sănătate publică și se stabilește gradul de alertă „Cod Roșu”, fapt care limitează posibilitățile organizării în instituțiile publice, de învățământ, spitale etc. a întrunirilor (p. 8). La 29 septembrie a […]

Aviz de examinare a tezei de doctor în științe geonomice în ședința SȘP, pretendent Mamot Vitalie

Vineri, 16 octombrie, ora 15:00 (sala 352, str. Academiei 1) în ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea – 166.02 – Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale, din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie va fi examinată teza de doctor în științe geonomice cu tema: „EVOLUȚIA REȚELEI RUTIERE ȘI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA PEISAJULUI […]

Aviz de examinare a tezei de doctor în științe geonomice în ședința SȘP, pretendent Căpățînă Lucia

Vineri, 16 octombrie, ora 13:00 (sala 352, str. Academiei 1) în ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea – 166.02 – Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale, din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie va fi examinată teza de doctor în științe geonomice cu tema: „RISCUL LA INUNDAŢII ÎN LUNCA PRUTULUI, ÎN AVAL […]

Ședința seminarului “Ecuații Diferențiale și Algebre”

Marți, 23 iunie 2020, ora 16:00, on-line:  http://vc.math.md/b/ale-pua-gvy va avea loc ședința seminarului “Ecuații Diferențiale și Algebre” la care va fi prezentată de către dna Turuta Silvia teza de doctor în științe matematice “Sisteme diferențiale cubice cu singularități rezonante”. Conducatori stiintifici: dr.hab., prof.univ. Șubă A. dr.hab., prof.univ.  Romanovski V. (Slovenia, prin cotutela).