Arhiva

UST organizează workshopul “Tehnologii performante în educație”

Pe data de 10 iulie, 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) organizează workshopul “Tehnologii performante în educație”. Informație de contact: Eduard Coropceanu, dr., prof. univ. coropceanu.eduard@ust.md 022-75-49-24 Link de acces: https://us02web.zoom.us/j/83743629077?pwd=SXgyem1mcS9KcEpSYytvYU5PdVE2QT09 ID: 837 4362 9077 Cod de acces: 471084 Program: link Transmisiune în direct: https://youtu.be/SEEetmYE-jc   Cum vor fi descărcate certificatele de participare: Lista participanților o […]

UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate academică la Universitatea din Leipzig, Germania

Dear TSU collaborators, Tiraspol State University announces the opening of the competition for the selection of candidates for the Staff Mobility for Teaching in the field of Social Sciences and Humanities, Mathematics/Computer Science and Natural Sciences within the Erasmus + KA107 programme at the University of Leipzig, Germany, in the academic year 2021-2022. The candidate’s […]

AVIZ

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților în vederea participării la stagiul de mobilitate academică (Staff Mobility for Teaching/Training) în domeniul de formare profesională Științe Exacte în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea din Genova, Italia, în anul academic 2020-2021. Dosarele candidaților vor fi depuse la Departamentul Cercetare Științifică și Relații […]

Se anunță ședinţa festivă a Senatului Universității de Stat din Tiraspol

Marți, 15 iunie 2021, la ora 16.00, va avea loc ședinţa festivă a Senatului  Universității de Stat din Tiraspol cu ocazia înmânării însemnelor de Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor universitar, Doctor habilitat Dumitru Patrașcu, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Decizia de a acorda titlul de  Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor […]

UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a studenților-doctoranzi

Call for PhD Student Mobility for Research   Dear PhD students of the Doctoral School “Educational Sciences” of Tiraspol State University, Hereby, Tiraspol State University announces the opening of the competition for the selection of candidates for one 5 month-mobility for the PhD students of the Doctoral School “Educational Sciences” of TSU within the Erasmus […]

Rezoluția Seminarului științifico-metodic “Elevul de azi – Studentul de mâine”

Rezoluția Seminarului științifico-metodic Elevul de azi – Studentul de mâine 25 și 27 mai 2021 În zilele de 25 și 27 mai 2021, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chişinău), Facultatea de Filologie, s-a desfășurat seminarul științifico-metodic cu genericul  Elevul de azi – Studentul de mâine, Ediția I. La seminar […]

Programul seminarului științifico-metodic “Elevul de azi – Studentul de mâine”

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chișinău) Facultatea Filologie Programul seminarului științifico-metodic Elevul de azi – Studentul de mâine 25 și 27 mai  Marți, 25 mai, ora 15.00 Pentru conectare la eveniment accesați linkul: https://meet.google.com/jzw-diic-hxx Moderator: Constantinov Lilia, drd, as. univ. Cuvânt de salut Tatiana Ciorba-Lașcu, drd, șef Catedra Limbi și Literaturi Străine, Universitatea de […]

Susţinerea tezei de doctor în științe ale educației în Consiliul Științific Specializat D 531.01–55, candidat Duminică Stella

AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat   Candidat: DUMINICĂ Stella Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–55 Tema tezei: Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 28 […]

Rezoluția Conferinței cu participare Internațională Educația Lingvistică și Literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane

Rezoluția Conferinței cu participare Internațională Educația Lingvistică și Literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane  Ediția a II-a, 20-21 mai 2021  În cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chişinău), Facultatea de Filologie, s-a desfășurat în zilele de 20-21 mai 2021 ediția a II-a a Conferinței cu participare Internațională Educația Lingvistică și Literară […]

Programul Conferinței Științifice cu participare internatională “Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”

Programul Conferinței Științifice cu participare internatională Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane Joi, 20 mai, ora 10.00 Pentru conectare la eveniment accesați linkul: Google Meet https://meet.google.com/xor-yzxx-vgi Moderator: Anatol IONAŞ, dr, conf. univ., Decan al Facultăţii de Filologie, UST Cuvânt de salut: Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ., Rector al UST Diana ANTOCI, dr., […]

UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a personalului didactic cu scop de formare (Staff Mobility for Training)

Stimați colaboratori, Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a personalului didactic cu scop de formare (Staff Mobility for Training) în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea de Științe ale vieții din Praga, Cehia, în domeniul de formare 433 Științele pământului, în perioada 12-22 iunie 2021. Dosarele […]

Resolution of the Moldovan-Polish-Romanian International Scientific Congress EDUCATION, POLICIES, SOCIETY from May 14-15, 2021

On May 14-15, 2021, at Tiraspol State University (located in Chisinau, Moldova) took place the second edition of the Moldovan-Polish-Romanian International Scientific Congress Education, Politics, Society, organized by Tiraspol State University (Chisinau, Moldova), Pedagogical University of Krakow (Krakow, Poland) and University of Craiova (Craiova, Romania). The Congress was attended by over 400 people from academic […]