Ore publice în cadrul modulului EUTEACH

Universitatea de Stat din Tiraspol, prin Modulul Jean Monnet EUTEACH, în cooperare cu Centrul de Informare și Documentare NATO și Ministerul Apărării al Republicii Moldova, a fost gazda unui eveniment informativ deosebit. Astfel, studenții Facultății de Biologie si Chimie au asistat la ora publica cu genericul „Rolul NATO în asigurarea securității ecologice”.

Participanții au fost informați despre impactul pesticidelor asupra sănătății populației si mecanismele de identificare, stocare, prelucrare si depozitare a substanțelor nocive. A fost supus analizei rolul și locul NATO în evaluarea și monitorizarea situației ecologice din Republica Moldova, implicit prin programul de cooperare multilaterală Parteneriatul pentru Pace. În context, a fost prezentat cadrul legislativ si de reglementare a activității instituțiilor de resort pentru îmbunătățirea situației în domeniu și au fost propuse spre mediatizare cele mai semnificative rezultate pe acest segment.

Discuțiile s-au finalizat cu sesiunea de întrebări și răspunsuri și diseminarea pliantelor informative.