O pierdere irecuperabilă pentru întreagă comunitate academică – s-a stins din viață ilustrul matematician Mitrofan Cioban

La 2 februarie 2021 s-a stins din viață academicianul Mitrofan CIOBAN, Președintele Societății de Matematică din Republica Moldova, vicepreședinte al Societăţii de Matematică Aplicată şi Industrială din România, rector al Universității de Stat din Tiraspol în perioada 2002 – 2009, Membru de Onoare al Academiei Americano-Române de Științe și Arte, laureat al Ordinului Republicii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar.

Academicianul Mitrofan Cioban s-a născut la 5 ianuarie 1942 în satul Copciac, raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova.

În anul 1959 a absolvit şcoala medie din satul Volontiri. În anii 1960 – 1963 și-a continuat studiile la facultatea Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol, specialitatea Matematică, fizică și bazele producției.

În anul 1963 a fost transferat la Universitatea „M.V.Lomonosov” din Moscova, specialitatea Matematica, pe care a absolvit-o în anul 1967, obţinând diploma de master în domeniul „Topologia exponenţială”.

În anii 1967 – 1970 a fost doctorand la Catedra Geometrie Superioară şi Topologie a Universității „M. V. Lomonosov”, la catedra Geometrie Superioară și Topologie condusă de renumitul matematician rus, academicianul Pavel S. Alexandrov, avându-l coordonator științific pe A. Arhangel’skii.

În noembrie 1970, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat al Facultăţii Matematică şi Mecanică a Universităţii „M. V. Lomonosov” din Moscova, a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice „Relaţii dintre clase de spaţii topologice”.

În ianuarie 1980, în cadrul Consiliului Ştiinţific Şpecializat al Facultăţii de Matematică a Universităţii din Tbilisi, a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice „Funcţii multivoce şi aplicaţiile lor” la specialitatea Geometrie şi topologie.

În anul 1974 i s-a conferit titlul de conferenţiar universitar la catedra Geometrie şi Metodica Predării Matematicii, iar în anul 1981 – titlul de profesor universitar la catedra Geometrie.

În anul 1995 a fost ales membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitatea Matematica, iar în anul 2000 – academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Principalele cercetări ştiinţifice ale academicianului Mitrofan Cioban au fost legate de structurile topologo-algebrice, clasificarea spaţiilor toplogice şi aplicaţiile lor în diferite domenii ale matematicii contemporane: geometrie, analiză funcţională, algebră, teoria probabilităţilor, teoria descriptivă a mulţimilor, teoria jocurilor, etc. Teoriile create de academicianul Mitrofan Cioban au stat la baza rezolvării diferitor probleme formulate de matematicieni notorii in secolul al XX-lea.

A publicat peste 600 de  lucrări ştiinţifice şi  metodico-didactice.  A ţinut cursurile normative de geometrie, cursuri opţionale la ciclul I – licenţă şi ciclul II – masterat, a fost coordonator al tezelor de licenţă, de master, de doctor și doctor habilitat.

Sub conducerea academicianului M. Cioban au fost susţinute 4 teze de doctor habilitat şi 22 de teze de doctor în științe în domeniile matematicii și a didacticilor matematicii și informaticii.

Începând cu anul 1999 este Preşedinte al Societăţilor de Matematică din Republica Moldova şi vice-Preşedinte al Societăţii de Matematică Aplicată şi Industrială din România.

Academicianul M.Cioban a participat la Congresele Internaţionale ale matematicienilor în Rusia (1966), Gemania (1996, 2000), a ținut discursuri plenare la conferinţe internaţionale topologice în Moscova (1977, 1979, 1981, 1982, 1998, 2004, 2008),  Belorusia (1983), Georgia (1971, 1987), Cehia (1981), Ungaria (1983), Bulgaria (1984, 1993), Italia (1990, 1991, 1997), Japonia (1990), SUA (2002), Pakistan (2011), China (2013), Franţa ( 1995 ), România (1995 – 2019), etc.

Pe parcusrul vieții sale a fost menționat cu numeroase distincții, printre care Premiul VSNTO (Consiliului Unional al Societatilor Stiintifico-Tehnice), diploma Comitetului Central al Komsomolului Unional în domeniul matematicii (1968), Premiului Boris Glavan al Comsomolului din Moldova (1974), Premiul de Stat al Republicii Moldova (2002), Insigna „Eminent al învatamantului superior din URSS” (1980), Ordinul „Gloria Muncii” (2000), Ordinul de Onoare (2010), medalia „Dmitrie Cantemir” (2007), medalia Nicolae Milescu Spătaru (2012), medalia 70 de ani de la crearea primelor Instituții de Cercetare și 55 ai AȘM (2016), Premiul Savantul Anului (2016), Ordinul Republicii Moldova (2020).

Academicianul Mitrofan Ciobanu a fost un dascăl prin vocație, susținătorul profesorilor de matematică din toată țara, un bun povățuitor al tinerilor interesați de știință, în general și de matematică, în particular.

În memoria noastră academicianul Mitrofan Cioban va rămâne ca un Om cu suflet mare, ilustru savant, matematician-topolog de notorietate internațională, profesor şi manager performant, personalitate remarcabilă a neamului românesc, care și-a dăruit întreaga ființă științei și culturii naționale.

Ne exprimăm regretul profund și transmitem sincere condoleanțe și compasiune familiei, rudelor și celor apropiați.

Drum lin și luminat spre veșnicie, dragul nostru coleg, Mitrofan Cioban!