NECROLOG

Cu profundă durere, întreaga comunitate academică din Republica Moldova a aflat despre trecerea în neființă în dimineața zilei de 3 martie 2021 a doamnei academician Maria Nedealcov, personalitate notorie a științei naționale, savant, manager de excepţie şi pedagog iscusit.

Maria Nedealcov s-a născut la 26 iunie 1960 în comuna Zârneşti, raionul Cahul. În perioada 1977-1982 şi-a făcut studiile la Facultatea de Geografie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol, specialitatea Geografie şi Biologie.

Pe parcursul celor aproape 40 de ani de activitate profesională, Doamna Maria Nedealcov a contribuit esenţial la dezvoltarea ştiinţei geografice, parcurgând toate etapele creșterii profesionale, de la cercetător stagiar până la doctor în științe geografice (2000), doctor habilitat (2011), fiind aleasă membru corespondent al Academiei de Ştiințe a Moldovei în 2017. În plan didactic, a activat mai întâi în calitate de conferenţiar şi apoi ca profesor universitar. În 2006 devine Şef al laboratorului de Climatologie și Riscuri de Mediu al Institutului de Ecologie şi Geografie, iar din 2016 este director al Institutului de Ecologie şi Geografie.

Doamna academician Maria Nedealcov a avut contribuții remarcabile pe domeniul de cercetare, realizînd prima clasificare a iernilor după gradul de severitate în Republica Moldova prin evidențierea noilor condiţii de iernare a unor culturi sâmburoase termofile, fundamentează o nouă direcţie a regionării agroclimatice, realizând una din cele mai dificile sarcini privind regionarea atât pe componente naturale separat, cât şi a potenţialului natural în întregime. A editat primul Atlas ştiinţifico-tematic asupra Resurselor Climatice ale Republicii Moldova. Este autor a peste 350 de lucrări ştiinţifice, dintre care 18 monografii.

Pe parcursul activității, i-au fost conferite mai multe distincții, printre care Distincţia de Stat „Meritul Civic”, titlurile onorifice de „Om Emerit” și de Cetăţean de onoare a comunei Zârneşti, raionul Cahul, Medalia „Universității de Stat din Tiraspol”, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).

Colectivul Universității de Stat Tiraspol (cu sediul la Chișinău) își exprimă regretul profund și transmite sincere condoleanțe familiei, rudelor și celor apropiați.

 

Dumnezeu să o odihnească în pace!