Mobilitate academică la ciclul 3 de studii (doctorat)

Stimați studenți-doctoranzi

ai Școlii doctorale Științe ale educației a parteneriatului Universității de Stat din Tiraspol, Universității de Stat „B. P. Hajdeu” și Institutului de Științe ale Educației,

Departamentul Activitate Științifică și RelațiiInternaționaleanunţă concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate academică la ciclul 3 de studii (doctorat) pentru domeniul Ştiinţe socio-umane de 1 lună la Universitatea din Lepzig, Germania, în semestrul 2 al anului academic 2019-2020 semestrul 1 al anului academic 2020-2021.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor la Departamentul Activitate Științifică și Relații Internaționale (biroul 211) – 11 decembrie 2019.

Dosarul va fi completat în limba engleză și va cuprinde următoarele:

  1. Curriculum Vitae (Europass);
  2. Scrisoare de motivare care va specifica

a) Domeniul de educație și ciclul de studii;

b) Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;

c) Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării competențelor profesionale și personale a stagiarului și asupra domeniului de cercetare din ambele instituții/țări);

d) aprobarea conducătorului de doctorat.

  • Certificat care atestă situația academică a pretendentului;
  • Certificat care atestă nivelul competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (B2);
  • Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.

Informații utile:

https://www.uni-leipzig.de/en/#c58;

(https://www.ral.uni-leipzig.de/en/home/).

Departamentul Activitate Științifică și Relații Internaționale