Mobilitate academică incoming

La 17 iunie 2019, la Universitatea de Stat din Tiraspol a sosit un grup de profesori de la departamentul Turism al universității Akdeniz, Antalia, Turcia, care vor fi antrenați în diverse activități din cadrul programului de mobilitate Erasmus+. Pe parcursul a 7 zile, profesorii din cadrul mobilității vor realiza un vast program, convenit anterior, de ambele părți care prevede predarea cursurilor la programul de studii Turism, de la facultatea de geografie a UST. De asemenea sunt prevăzute activități în teren, pe parcursul cărora ei vor lua cunoștință de importantele obiective turistice din Republica Moldova, se vor familiariza cu principalele atracții ale culturii vinicole din țară.

Anul acesta este unul de succes în realizarea mobilității între UST și al Universitatea Akdeniz, Antalia, Turcia, în cadrul programului Erasmus+. Trei studenți de la programul de studii Turism al Universității Akdeniz au studiat pe parcursul a unui semestru la programul similar de la facultatea Geografie. În același timp, un student de la UST a fost încadrat pentru un semestru Universitatea Akdeniz. Până la finele lunii iulie sunt prevăzute două schimburi de cadre didactice și manageriale, 13 din UST și 3 de la Universitatea Akdeniz.