Mobilitate academică de formare la Universitatea din Leipzig, Germania

 

 

 

 

Dear TSU collaborators,

Tiraspol State University calls for candidates among PhD scientific advisers and Tutorship Committee of the Doctoral School for the Staff Mobility for Training in the field of Social Sciences and Humanities, Mathematics/Computer Science and Natural Sciences within the Erasmus + KA107 programme at the University of Leipzig, Germany, in the academic year 2022-2023.

The candidate’s file will be submitted to the Department of Research, Innovation and International Relations, TSU, until May 10, 2022.

The candidate should identify the events into the Institute to involve in during the mobility.

The candidate’s file will contain:

 • Application form https://drive.google.com/file/d/1V4MEgxu-Iq7bXHJLVEnBJllu1UpI6ojh/view?usp=sharing;
 • Copy of the identity card;
 • Copy of passport valid for at least 6 months after the expiration of the mobility period;
 • CV in English;
 • Letter of Motivation in English;
 • Certificate confirming skills of intermediate/advanced level of the English or German language (the romance languages or Russian may be considered only with regard to the subject to be taught and approval from the host institution);
 • Certificate confirming the TSU employee status;
 • Vaccination certificate may be asked by the host HEI;
 • Other certificates that you think are relevant.

For any clarification you may address email relatii.internaționale@ust.md or mobile/Viber/WhatsApp 79350257.

 

22.04.2022
Department of Research, Innovation and International Relations

 

 

 

 

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților în vederea participării la stagiul de mobilitate academică (Staff Mobility for Training) în domeniul de formare profesională Științe socio-umaniste, Matematică/Informatică și Științe ale naturii în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea din Leipzig, Germania, în anul academic 2022-2023.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Departamentul Cercetare, Inovare și Relații Internaționale, UST până la 10 mai 2022.

Candidatul va identifica evenimentele din cadrul institutului la care va merge.

Dosarul candidaților va conține:

 • Cerere (Application form) https://drive.google.com/file/d/1V4MEgxu-Iq7bXHJLVEnBJllu1UpI6ojh/view?usp=sharing
 • Copia buletinului;
 • Copia pașaportului valabil pentru cel puțin 6 luni după expirarea perioadei de mobilitate;
 • CV în limba engleză;
 • Scrisoare de motivație în limba engleză;
 • Certificat care confirmă competențe lingvistice de limba engleză sau limba germană de nivelul intermediar/avansat;
 • Certificat care confirmă statutul de angajat al UST;
 • Cerificatul de vaccinare Covid_19 poate fi cerut de instituția gazdă;
 • Alte certificate pe care le credeți relevante.

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați la emailul relatii.internaționale@ust.md sau mob. 79350257.

 

22.04.2022
Departamentul Cercetare, Inovare și Relații Internaționale