MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ

Conferinţa ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională, Ediţia a III-a,
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (Chişinău), FACULTATEA DE GEOGRAFIE,
INSTITUTUL DE GEOLOGIE ŞI SEISMOLOGIE AL AŞM
Consacrată Aniversării a 80 Ani de la naşterea Profesorului universitar, dr. hab. Alexandru LUNGU.
06 – 08 octombrie 2016, Chişinău

Locul desfășurării: Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie, (Chişinău, str. Drumul Viilor 26A).

Tematica conferinţei:

  • Geologie/Geomorfologie/ Pedologie,
  • Seismologie
  • Paleogeografie/Paleontologie
  • Hidrologie/Hidrogeologie
  • Climatologie/Meteorologie
  • Geografie Umană/Turism
  • Geografia peisajelor
  • Protecţia mediului/Ecologie,
  • Didactica şi tehnologii educaţionale în Geografie
  • Sisteme Informaţionale Geografice

Conferinţa va cuprinde sesiuni plenare, pe secţii şi de postere.

Limbile de comunicare la conferinţă: Română, engleză şi rusă.

Materialele conferinţei vor fi publicate într-un volum de lucrări ştiinţifice cu ISBN.

Condiţii de tehnoredactare a lucrărilor: Formatul paginii: A4, Margini: 2,5cm-stânga, 1,5cm-dreapta, 2cm-sus, 2cm-jos, Text: TNR 12 la un rând distanţă, single (toată lucrarea, de la titlu şi până la bibliografie), aliniat stânga-dreapta; titlul cu litere majuscule, TNR 13, bold, centrat; distanţa dintre titlu şi datele personale 1 rând liber (datele personale: gradul didactic/ştiinţific, numele şi prenumele, instituţia, adresa de email); distanţa dintre datele personale şi abstract este de 1 rând liber; mărimea fontului utilizat la rezumat TNR 10, italic, până la 100 de cuvinte (în l. engleză)

Imagini, hărţi, grafice: alb/negru.

Structura lucrării: titlul comunicării; autorul(ii), instituţia, e-mail (autorului responsabil); abstractul (maxim 100 de cuvinte), cuvinte cheie (3-5), introducere, metode și metodologii, discuții și rezultate, concluzii și recomandări cu citarea corectă a bibliografiei, lista bibliografică în ordine alfabetică.

Referinţele bibliografice în text se fac în paranteze pătrate conform ordinii alfabetice din listă.

Număr de pagini: 4 pagini

Articolele se vor prezenta în una din limbile: română, rusă sau engleză.

Un autor poate participa maximum cu două lucrări, pentru 1 (una) lucrare – maximum 3 autori.

Taxa de participare la conferinţă este de 200 lei MD (≈ 10€).

Taxa de participare include: materialele conferinţei, pauzele de cafea şi cina festivă.

Taxa pentru Aplicaţia de teren este de 400 lei MD (≈ 20€) şi include transportul, masa de prânz şi costul biletelor de intrare la obiectivele vizitate.

Pentru mai multe informaţii contactaţi Comitetul de organizare la adresa de e-mail: geo.mdd2016@gmail.com sau la numărul de telefon: +37369630106

În speranţa că ne veţi onora cu prezenţa la Conferinţă, Comitetul de organizare vă urează Succese!