Masa rotundă ”Promovarea tinerilor în activitatea de cercetare și inovare”

La 14 decembrie 2017, în cadrul UST, a avut loc masa rotundă cu genericul ”Promovarea tinerilor în activitatea de cercetare și inovare” la care au participat tinerii cercetători din UST și doctoranzii anului I ai Școlii Doctorale ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației.

    Oaspeți ai evenimentului au fost doamna Maria Nedealcov, membru corespondent al AȘM, dr. hab. în geografie, director al Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM; domnul Alexandru Șubă, dr. hab. în științe fizico-matematice, șef de laborator în cadrul Institutului de Matematică și Informatică; doamna Adelina Dodon, dr. în tehnică, Secretar Științific al Secției Științe Naturale și Exacte din cadrul AȘM; Inga Sîrbu, dr. în filologie, reprezentant al Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare a AȘM. În cadrul comunicărilor Prorectorului pentru Activitatea de Cercetare și Relații Internaționale dnei Lora Moșanu-Șupac, a tânărului cercetător Maria Diacon, dr. în științe politice și a doctorandei Tatiana Veveriță, au fost prezentate bunele practici de implicare a tinerilor în cercetare și inovare. Au fost trasate unele obiective pentru activizarea tinerilor în scopul implicării în cercetare.