Masa rotundă „Direcții de management al cercetării și transferului inovațional în învățământul superior”, Ediția a II-a

 

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI INOVAȚII PEDAGOGICE al Universității de  Stat din Tiraspol organizează la 17-18 iunie 2022 Masă rotundă cu genericul „Direcții de management al cercetării și transferului inovațional în învățământul superior”, Ediția II a.

Evenimentul se adresează întregii comunități didactice și științifice din Republica Moldova și de peste hotarele țării. Sunt invitate cadrele didactice din învățământul superior și general, cercetători, practicieni și specialiști din diverse domenii științifice, studenți etc.

Masă rotundă are scopul de a disemina experiențele relevante de transfer tehnologic și a evalua strategiile de implementare a inovațiilor științifice în procesele educaționale și economice pentru asigurarea sporirii eficienței sistemului socio-economic. Acest eveniment va propune noi modele, mecanisme de promovare a strategiilor de dezvoltare a societății bazate pe inovație.

Vă invităm să participați la Masa rotunda din 17-18 iunie 2022!