Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”

Scopul mesei rotunde implică identificarea mecanismelor funcționale de stimulare a transferului inovațional în învățământul superior.

Sunt invitați să participe la Masa rotundă personalul universitar cu funcții manageriale (decani, șefi de catedră, șefi de laboratoare de cercetare, membrii Departamentului Didactica științelor, conducătorii de doctorat și șefi ai subdiviziunilor universitare cu responsabilități de cercetare, publicare etc).

Participanții vor obține Certificat de participare.

Organizator: Borozan Maia, prof. univ., dr. hab. 060520050 maiaborozan1963@gmail.com

Persoană de contact: Balțat Lilia, dr., conf. univ. 068546860 lilianaturcan25@yahoo.com