Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior” va avea loc pe 3-4 aprilie 2021

https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn

 

AGENDĂ

3 Aprilie, 2021
  9.30 – 10.00 Înregistrarea participanților
1. 10.00 – 10.15 Cuvânt introductiv
Rectorul UST, Prof. univ., dr., Eduard Coropceanu
Probleme și soluții privind managementul cercetării și a transferului inovațional universitar
2. 10.15 – 10.30 Prof. univ., dr. hab., Victoria Cojocaru
Managementul transferului inovațional în învățământul superior
3. 10.30 – 10.45 Reprezentant AGEPI
„Cadru normativ al cercetării și inovării educației”
4. 10.45 – 11.00 Prof. univ., dr. hab., Maia Borozan
„Oportunități și mecanisme de stimulare a cercetării și transferului inovațional universitar”
5. 11.00 – 11.15 Prorector, conf. univ., dr., Diana Antoci
Valori și orientări valorice: transfer inovațional în sistemul de educație
6. 11.15 – 11.30 Conf. univ., dr., Larisa Sadovei
„Comunicarea științifică a rezultatelor cercetării și experiențe de transfer inovațional în UPS „I. Creangă”
7. 11.30 – 11.45 Conf. univ., dr., Tatiana Șova, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți
„Cercetare și transfer inovațional în cadrul proiectelor de cercetare la nivel de produs și proces de învățământ în USARB”
8. 11.45 – 12.00 Prof. univ., dr. hab., Nicolae Silistraru
„Bune practici de transfer inovațional în cadrul Școlii științifice – Etnopedagogia”
9. 12.00 – 12.15 Prof. univ., dr. hab., Viorica Andrițchi
Transferul inovațional în managementul resurselor umane”
10. 12.15 – 12.30 Prof. univ., dr., Eduard Coropceanu
„Experiențe de transfer inovațional la nivelul procesului de învățământ (Chimie)
11. 12.30 – 12.45 Prof. univ., dr. hab., Tudor Cozari  
„Logistică triunghiulară: cercetare – produs finit – implementare la Biologie”
12. 12.45 – 13.00 Dr., conf. univ., Maria Magdalena Stan, Universitatea din Pitești , România
Soft skill pentru învățarea durabilă
13. 13.00 – 13.15 Lector univ., dr., Eugenia Jianu, Universitatea din Pitești , România
Metodologia de asigurare a calității comunicării pedagogice prin metode interactive
14. 13.15 – 13.30 Cercetător științific Vitalie Mamot
„Experiențe de transfer inovațional la nivelul procesului de învățământ (Geografie)
15. 13.30-13.45 Conf. univ., dr., Boris Nedbaliuc
„Experiențe de transfer inovațional la nivelul procesului de învățământ (Biologie)
16. 13.45-14.00 Cercetător științific Vitalie Dilan
„Experiențe de transfer inovațional la nivelul procesului de învățământ (Geografie)
17. 14.00-14.15 Conf. univ., dr., Andrei Braicov
„Experiențe de transfer inovațional la nivelul procesului de învățământ (Informatică)
18. 14.15-14.30 Conf. univ., dr., Viorel Bocancea
„Experiențe de transfer inovațional la nivelul procesului de învățământ (Fizică)

4 Aprilie, 2021

Aprobarea și publicarea rezoluției Mesei rotunde la adresa Google Meet

Organizator:  Borozan Maia, prof. univ., dr. hab. 060520050 maiaborozan1963@gmail.com,
Persoană de contact: Balțat Lilia, dr., conf. univ. 068546860 liliaturcan2020@gmail.com