Lecții publice a Profesorului Angela Repanovici

Lecția publică a Profesorului Angela Repanovici de la  Universitatea „Transilvania”, Brașov

În cadrul „Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2017” și schimbului de experiență internațională în incinta Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău a avut loc o întâlnire importantă. Universitatea a găzduit un oaspete de la Universitatea „Transilvania”, Brașov, România – prof., dr. în marketing Angela Repanovici, care a venit în fața unui auditoriu larg (profesori, doctoranzi, masteranzi, studenți) cu prezentarea „Cercetarea și comunicarea științifică, aspecte scientometrice”.

Dna Repanovici a vorbit despre impactul cercetării științifice, evaluarea vizibilității cercetării la nivel internațional, proiecte europene și atragerea de fonduri pentru colaborare, accesul la literatura științifică și beneficiile scientometrice pentru oamenii de știință, reviste cu Acces Deschis indexate în BD internaționale „Web of science”, „Scopus”, „Google scholar” . Acest eveniment a fost reflectat în săptămânalul „Literatura și arta” (nr. 45).