Lansare de carte la Facultate de Biologie și Chimie a UST

La 11 mai 2017 în cadrul facultății Biologie și Chimie a avut loc lansarea cărții „Contribuții la studierea faunei și florei din cadrul ariei naturale a bazinului cursului inferior al râului Ichel”, care a fost elaborată în baza materialului științific acumulat în cadrul proiectului instituțional „Studiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional”.

Această lansare de carte a fost organizată în memoria colegului de catedră și de activitate în proiectele de cercetare – Dnul doctor în biologie, conferențiar universitar Veaceslav Cîrlig, care a trecut veșnicie acum un an în urmă. Pe parcursul anilor 2010-2014 Dnul V. Cîrlig a fost coordonatorul proiectului instituțional de cercetare „Studiul ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel în vederea conservării biodiversităţii şi protecţiei obiectelor geologice şi hidrologice”. Unele rezultate ale cercetărilor și-au găsit oglindire în lucrarea cu caracter monografic care a fost publicată. La manifestare au participat membrii facultății, membrii proiectului instituțional de cercetare, colegii din proiectul de cercetare anterior, colegi de la Institutul de Zoologie și de la Institutul de Ecologie și Geografie ale AȘM, prieteni ai răposatului, studenți și masteranzi care l-au cunoscut și i-au ascultat prelegerile și orele de laborator.

Vorbitorii din cadrul acestei manifestări: E. Chiriac, B. Nedbaliuc, A. Larion, A. Begu, V. Coadă, L. Moșanu, V. Nistreanu, T. Ilcu s-au referit la importanța cercetărilor efectuate pentru acest sector al mun. Chișinău în scopul conservării biodiversităţii şi protecţiei obiectelor geologice şi hidrologice.

Pentru toți membrii facultății V. Cîrlig, care a activat în cadrul UST cea mai mare partea a vieții lui, este un exemplu de bun profesor, cercetător, coleg care va rămâne în amintirea noastră așa cum l-am cunoscut: Om de omenie, echilibrat, cu verticalitate, corect și cu multe planuri pentru viitor.