Lansare de carte – Aurelia Glavan, doctor habilitat în psihologie

La 31 mai 2022 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol a avut loc evenimentul de lansare de carte a doamnei doctor habilitat, Aurelia Glavan.

La acest eveniment au fost prezentate monografiile elaborate în cadrul proiectului postdoctoral al autoarei Aurelia Glavan, dr hab. în psihologie.

 

Doamna doctor habilitat, profesor universitar, șef Centru de Cercetări și Inovații Pedagogice al UST, Maia Borozan a subliniat contribuțiile substanțiale ale autoarei în dezvoltarea științei, care includ ample cercetări în domeniul psihologiei, fiind înalt apreciate de comunitatea științifică.

Originalitatea şi noutatea cercetărilor demarate de doamna Glavan constau în: fundamentarea științifică a paradigmei reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC în termeni de concepte, modele şi teorii ce explică fenomenul reabilitării post AVC; conceperea şi valorificarea Modelului conceptual al reabilitării psihosociale post AVC; elaborarea profilului psihologic al persoanelor cu status post AVC; argumentarea ştiinţifică a rolului determinant al programelor de intervenţie psihologică în eficientizarea reabilitării psihosociale persoanelor post AVC etc. Rezultatele ştiinţifice principial noi au condus la instituirea unei noi direcţii de cercetare – Psihologia reabilitării sociale post accident vascular cerebral. În premieră în Republica Moldova a fost fundamentată o viziune holistică asupra tulburărilor psihologice post AVC, dedusă din abordarea factorilor determinanţi de natură psiho-socială ai reabilitării.

          

Cercetător prin vocație, autor a unui set impunător de monografii și lucrări științifice publicate în reviste naționale și internaționale, doamna Aurelia Glavan diseminează activ valorile științifice promovate de Universitatea de Stat din Tiraspol.

La mulți ani, stimată doamnă Aurelia Glavan!
Sănătate, prosperitate intelectuală și succese profesionale!
Cariera științifică să Vă aducă bucurii pe termen lung, adevărați prieteni și sentimentul împlinirii depline!