La UST a avut loc primul webinar din seria de webinarii „Dialog intercultural polono-moldovenesc”

Sărbătorită în fiecare 10 noiembrie, Ziua ştiinţei, instituită în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului, este organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată de către UNESCO la data de  2 noiembrie 2001.

Stabilirea Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare are drept scop evidenţierea rolului important al ştiinţei în societate şi nevoia de a angaja publicul larg în dezbateri asupra problemelor contemporane importante, relevante pentru ştiinţă.

În scopul promovării și consolidării solidarității naționale și internaționale cu privire la domeniul științei între țări Centrul de Istorie şi Cultură Poloneză al Universității de Stat din Tiraspol (UST) a lansat seria de webinarii cu tematica “Dialog intercultural polono-moldovenesc”.

Primul webinar cu tematica “11 noiembrie Ziua independenţei Poloniei” a avut loc pe data de 11 noiembrie, 2021.

 În cadrul webinarului dr. hab. Władysław Wlaźlak a susținut o prelegere publică în care s-a referit la principalele etape ale dobândirii independenţei a statului polonez la sfârşitul Primului Război Mondial.

De menționat unele din activitățile dr. hab. Władysław Wlaźlak:

  • este autor a mai multe cărți și articole,
  • a promovat lucrări de licență, master și doctorat în domeniul istoriei dreptului și administrației,
  • a participat la numeroase conferințe naționale și internaționale, care au rezultat în numeroase publicații științifice,
  • a fost șeful secției de istoria statului și dreptului și curatorul istoriei dreptului european,
  • pentru un mandat, a fost președintele asociației arhivistilor bisericești din Polonia,
  • la nominalizarea viceprim-ministrului Piotr Gliński, ministrul Culturii și Patrimoniului Național, a fost membru al grupului de consilieri de arhive din Polonia.

Dr. hab. Władysław Wlaźlak este decorat cu Crucea de Aur a Meritului de către Andrzej Duda, Președintele Poloniei pentru serviciile sale în promovarea științei arhivistice.

La lucrările webinarului a participat şi dl. dr Gheorghe Soltan, Secretarul I al Ambasadei Republicii Moldova în Polonia.

Participanţii la discuţie au evocat necesitatea continuării unor asemenea manifestări ştiinţifice, care au ca scop cunoaşterea mai bună a culturii şi istoriei popoarelor noastre.