Invitație la o sesiune de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite Erasmus+

 

 

 

 

STIMAȚI  COLABORATORI

ȘI  STUDENȚI DE LA CICLURILE LICENȚĂ, MASTERAT ȘI DOCTORAT

Oficiul Național Erasmus+ Moldova împreună cu Universitatea de Stat din Tiraspol vă invită la o sesiune de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite Erasmus+.

Veți cunoaște beneficiarii de mobilități, provocările trăite de ei și experiența acumulată și, desigur, le veți putea adresa întrebări.

De asemenea, vom vorbi despre Mobilitățile Internaționale de Credite Erasmus+ planificate la UST pentru următoarele semestre.

Mai jos găsiți agenda evenimentului și linkurile pentru conexiune, iar întrebările legate de agenda evenimentului le puteți adresa la email chiriaclilia@yahoo.com sau mob. +373 79350257.

Vă așteptăm cu drag!

AGENDA

International Credit Mobility (ICM) monitoring

Tiraspol State University, located in Chișinău

online meeting

January 19, 2021

1st session/Technical details: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpceGvrT0oE9RwSKCflOP7DE3lbFzMm-5f
13:00-13:10 Welcome notes/Cuvânt de salut

Rector – Eduard Coropceanu, Dr., Univ Prof.Vice-Rector for International Relations – Diana Antoci, Dr., Assoc. Prof.

Questions – answers sessions are wellcomed by all parties / Sesiunile de întrebări – răspunsuri sunt binevenite de toate părțile

 

13:10-14:00 Erasmus+ information session:/Sesiune de informare Erasmus+

  • Video spot
  • Erasmus+ Q&A / Erasmus+ Întrebări& răspunsuri

Meetings with university students – ICM beneficiaries from the Tiraspol State University / Întâlnire cu studenții UST – beneficiari de Mobilități Internaționale de Credite

Sinițîn Vladimir, Lupan Valeriu, Druța Cătălina, Enciu Diana, Ciocîrlan Anastasia, Doncilă Ana

2nd session/Technical details: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpceGvrT0oE9RwSKCflOP7DE3lbFzMm-5f
14.10-14.20 ICM monitoring – a regular project management procedure / Monitorizarea Mobilităților Internaționale de Credite – o procedură ordinară de management al proiectului

Claudia MELINTE – NEO Moldova Coordinator / Coordonator al Oficiului Național Erasmus+ Moldova

Eduard Coropceanu – Rector

 

Questions – answers sessions are wellcomed by all parties / Sesiunile de întrebări – răspunsuri sunt binevenite de toate părțile

 

14:20-15:00 Presentation of the ICM mobilities implemented at the Tiraspol State University / Prezentarea Mobilităților Internaționale de Credite implementate la Universitatea de Stat din Tiraspol

International Relation Department / Departamentul Relații Internaționale

3rd session/Technical details: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpceGvrT0oE9RwSKCflOP7DE3lbFzMm-5f
15:10-15:50 Meetings with university staff – ICM beneficiaries from the Tiraspol State University / Întâlnire cu personalul UST – beneficiari de Mobilități Internaționale Questions – answers sessions are wellcomed by all parties / Sesiunile de întrebări – răspunsuri sunt binevenite de toate părțile
15:50-16:00 Concluding remarks/ Concluzii finale

Claudia MELINTE – NEO Moldova Coordinator/ Coordonator al Oficiului Național Erasmus+ Moldova