Invitație la concursul de intelegență, erudiție, cultură, spirit de echipă și curaj în cadrul „Clubului Erudiţilor” UST

Clubul Erudiţilor UST

Dragi studenți!

          Joi, 14.04.2022, la orele 16.00, în Sala de Festivități a UST, Blocul din str. Ghenadie Iabliocirin, 5, va avea loc un concurs de intelegență, erudiție, cultură, spirit de echipă și curaj,   în cadrul  „Clubului Erudiţilor” UST. Succesele dstră  vor fi apreciate la justa valoare cu prime și diplome. Așteptăm și suporteri care vor veni să-și susțină colegii. Orice doritor de a lua parte la acest concurs captivant, se va înscrie în listă, pe adresa  E-mail: poesis@mail.ru.