In memoriam: profesor Balan Timofei

Născut la 13 mai 1935 în satul Cuhureştii de Jos (actualmente raionul Floreşti). Face studii la Facultatea de Geologie a Universităţii de Stat din Chişinău. După absolvirea facultății, este angajat în cânpul muncii în funcție de inginer geolog în componența Echipei Geologice de Sud, AGOM, cu sediul în satul Lunga, raionul Dubăsari. În decursul anilor 1963-2018 a activat la Catedra Geografie Generală, ocupând postul științifico-didactic de lector superior. A ținut studenților facultății cursul de Geologie generală cu bazele paleontologiei evoluționiste, Geologie generală, Geomorfologie generală. A desfășurat aplicații practice în teren, a coordonat practica pedagogică, a îndrumat studenții la teze de licență și teze de master. A elaborat lucrări didactico-metodice pentru studenți la cursul de Geologie. Concomitent cu munca didactică, a susținut o rodnică activitate de cercetare științifică, participând la realizarea mai multor proiecte instituționale. Domeniul de cercetare: geologie, biostratigrafie, paleontologie, paleogeografie. Domnul profesor Balan Timofei a fost membru al colegiului de redacție a 5 volume de lucrări, consacrate problemelor de paleontologie, biostratigrafie și paleobiogeografie, caracteristice depozitelor mezozoice și cainozoice din limitele Platformei Europei de Est. Domnul Balan Timofei s-a manifestat ca un destins pedagog și cercetător, având o activitate științifico-didactică rodnică. Meritele sale și activitatea științifico-didactică prodigioasă au fost înalt apreciate prin acordarea unor distincţii: Medalia ,,Veteran al Muncii”; Insigna Ministerului  Învăţămîntului şi CC al Sindicatelor din  ex-R.S.S. Moldovenească; Eminent al Învăţământului Public al ex- R.S.S. Moldoveneşti; Diplome de onoare, destinate de către Rectoratul Universităţii de Stat din Tiraspol.

În data de 25 iulie 2021 Domnul BALAN Timofei a plecat în lumea celor drepți.

Trecerea în neființă a profesorului BALAN Timofei, este o durere și o pierdere pentru Facultatea de Geografie, UST, pentru domeniul de geologie, pentru învățământul universitar.

În aceste clipe triste și de grea cumpănă, exprimăm condoleanțe, compasiune și suntem alături de colegi, familie şi prieteni.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște….

Membrii Facultății de Geografie, UST.