În atenţia conducătorilor și îndrumătorilor de doctorat

Stimați conducători și îndrumători de doctorat

din cadrul Școlii doctorale Științe ale educației a parteneriatului Universității de Stat din Tiraspol, Universității de Stat „B. P. Hajdeu” și Institutului de Științe ale Educației,

Departamentul Activitate Științifică și Relații Internaționale anunţăconcursul de selectare a candidatului pentru stagiul de Mobilitate didactică (Staff Mobility for Teaching) de 7 zile pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei în anul academic 2019-2020.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor la Departamentul Activitate Științifică și Relații Internaționale (biroul 211) – 11 decembrie 2019.

Dosarul va cuprinde următoarele:

  1. Curriculum Vitae (Europass);
  2. Scrisoare de motivare care va specifica

a. Perioada stagiului;

b. Domeniul și ciclul de studii alese pentru predare;

c. Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;

d. Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării profesionale a personalului didactic și asupra competențelor studenților din ambele instituții);

  • Certificat care atestă nivelul competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (B2);
  • Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.

Informații utile:

Departamentul Activitate Științifică și Relații Internaționale