Felicitări pentru dr. hab. în științe pedagogice, prof. univ. Silistraru Nicolae cu prilejul aniversării de 75 ani de la naștere

Felicitări
pentru doctorul habilitat în științe pedagogice, profesorului universitar Silistraru Nicolae
cu prilejul aniversării de 75 ani de la nastere

Nicolae SILISTRARU, dr. hab. în științe pedagogice, prof. univ.

Profesorul universitar Nicolae Silistraru este o personalitate notorie, mult apreciată în domeniul Ştiinţelor educaţiei, care î-şi consacră viaţa serviciului cu multă recunoştinţă pentru meseria exersată dând dovadă de mare responsabilitate în formarea şi educarea tinerilor  generaţii în spiritul valorilor culturii naţionale.

S-a născut la 11 noiembrie 1946 în satul Ulmu, raionul Ialoveni, Republica Moldova. După absolvirea școlii din satul natal, continuă studiile la Școala Pedagogică din Călărași, specialitatea învățământul primar. Finalizându-le, activează în calitate de învăţător la clasele primare în raioanele Călărași și Strășeni.

Profesorul Nicolae Silistraru a parcurs o strălucită carieră pedagogică şi de cercetare în diferite şcoli, instituţii superioare de învăţămînt din Republica Moldova. În anii 1969-1973 studiază la Facultatea de Filologie a UPS ,,Ion Creangă” din Chișinău, după absolvirea căreia deține mai multe funcții didactice și manageriale: 1973-1974 director adjunct al școlii din satul Ustia, raionul Dubăsari; 1974-1979 președinte al comitetului executiv al Sovietului sătesc Ustia; 1979-1986 metodist superior la MÎP; 1986-1993 lector superior la Catedra Pedagogie și Psihologie, UPS ,,Ion Creangă”; 1993-1996 șef Catedră ,,Limbi materne” UCCM; 1996-1997 șef Catedră Pedagogie a USM; 1997-2005 conferenţiar, profesor universitar la Catedra Pedagogie și Psihologie USM; 2005-2009 șef sector ,,Învățământ Superior” la IȘE; 2009-2017 șef Catedră Pedagogie și Psihologie generală, UST; 2017-actualmente, profesor universitar la aceeași catedră.

În anul 1991 devine doctor în pedagogie, iar în 1995 obține titilul de conferențiar universitar. În anul 1997 susuține teza de doctor habilitat în pedagogie, iar în anul 1999 i se conferă titlul de profesor universitar. Pe parcursul activității sale sa impus ca un redutabil cercetător, reușind să publice peste 200 de studii științifice, inclusiv 6 monografii (Etnopedagogie, Etnopedagogie și educație etc.), 8 lucrări colective, 3 manuale (Pedagogia învățământului superior, Educația interculturală etc.) 7 ghiduri metodologice (Cercetologia, Vedemecum la pedagogie etc.).

Profesorul N. Silistraru a format un doctor habilitat și 34 doctori în științe pedagogice din Republica Moldova, România și Israel.

În 2018 a fost menționat cu Diploma MECC, iar în 2019 pentru merite deosebite în activitatea științifică, Academia de Științe a Republicii Moldova i-a acordat profesorului Nicolae Silistraru, medalia „Nicolae Milescu Spătaru” (2019).

Profesorul Nicolae Silistraru este omul dedicat Pedagogiei ca ştiinţă, dar şi ca practică extinsă şi fructuoasă. Este personalitatea care promovează valori morale şi umane, care a depăşit cu perseverenţă dificultăţile inerente.

Nicolae Silistraru este o personalitate remarcabilă ce prin prezenţa sa, istoria pedagogiei a fost explorată şi valorificată de o pleiadă de cercetători, rezultatele cărora sunt implementate în învăţămîntul secundar-general şi cel universitar. Prin vasta sa cultură ştiinţifică şi intelectuală profesorul Nicolae Silistraru se numără printre cele mai importante şi proeminente personalităţi ale istoriei Universităţii de Stat din Tiraspol.