Felicitări dnei Aurelia Glavan cu susținerea tezei de doctor habilitat în științe psihologice!

Colectivul Universității de Stat din Tiraspol aduce sincere felicitări doamnei doctor Aurelia Glavan pentru susținerea cu brio a tezei de doctor habilitat în științe psihologice la specialitatea 511.03 – Psihologie socială cu titlul ”Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral”! Susținerea publică a tezei a avut loc vineri,19.11.2021, în cadrul Institutului de Științe ale Educației.

Materialul expus în teza de doctor habilitat a doamnei Aurelia Glavan include o amplă cercetare, fiind înalt apreciată de membrii Comisiei de susținere publică a tezei. Doamna Glavan a elaborat și validat experimental Modelului conceptual al reabilitării psihosociale și  Programul de reabilitare psihosocială pentru ameliorarea calității vieții persoanelor post AVC.

Menționăm că investigația realizată de doamna doctor Aurelia Glavan prezintă primul studiu psihosociologic ce oferă o viziune interdisciplinară asupra principiilor, condiţiilor şi metodelor de reabilitare psihosocială complexă a persoanelor post AVC. Originalitatea şi noutatea cercetării demarate de doamna Glavan constă în: fundamentarea științifică a paradigmei reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC în termeni de concepte, modele şi teorii ce explică fenomenul reabilitării post AVC; conceperea şi valorificarea Modelului conceptual al reabilitării psihosociale post AVC; elaborarea profilului psihologic al persoanelor cu status post AVC; argumentarea ştiinţifică a rolului determinant al programelor de intervenţie psihologică în eficientizarea reabilitării psihosociale persoanelor post AVC etc. Rezultatele ştiinţifice principial noi au condus la instituirea unei noi direcţii de cercetare – Psihologia reabilitării sociale post accident vascular cerebral. În premieră în Republica Moldova a fost fundamentată o viziune holistică asupra tulburărilor psihologice post AVC, dedusă din abordarea factorilor determinanţi de natură psiho-socială ai reabilitării. Prin studiul experimental realizat de autoarea tezei au fost evaluate complex particularităţile psiho-sociale ale persoanelor care au suportat accident vascular cerebral cu referire la caracteristicile de gen, de vârstă, de localizare a focarului AVC, determinante în evoluţia reabilitării psihosociale. Valoarea aplicativă a cercetării s-a axat pe stabilirea metodologiei specifice de diagnosticare experimentală a tulburărilor psihologice post AVC;  determinarea factorilor determinanţi ai reabilitării psihosociale post AVC şi a factorilor individuali cum ar fi: factorii cognitivi, afectivi, de personalitate, motivaţionali, volitivi, a rezervelor personale, a adaptării sociale, a calităţii vieţii prin conceptualizarea, implementarea şi valorificarea experimentală a Programului de reabilitare psihosocială reflectată în dinamica pozitivă a calităţii vieţii persoanelor post AVC. Rezultatele științifice descrise în lucrare sunt implementate cu succes în cadrul Clinicii Neurologie şi Neurochirurgie a Institutului Medicină de Urgenţă, unde doamna doctor Aurelia Glavan activează în calitate de medic neurolog, în procesul de elaborare şi predare a cursurilor universitare, în cadrul proiectelor de cercetare științifică etc. Fiind o cercetare de pionierat în Republica Moldova, lucrarea creează oportunităţi pentru realizarea unor noi şi importante studii inter-, pluri- şi transdisciplinare privind reabilitarea psihosocială a persoanelor post AVC.

Cercetător prin vocație, autor a unui set impunător de monografii și lucrări științifice publicate în reviste naționale și internaționale, Aurelia Glavan diseminează activ valorile științifice promovate de Universitatea de Stat din Tiraspol. Întreaga comunitate academică Vă urează sănătate din plin și noi realizări de excepție pe toate dimensiunile: științifice, profesionale și personale! Felicitări tuturor celor care V-au susținut în realizarea acestui demers științific important! Mult succes!