Felicitări cu prilejul Zilei internaţionale a fetelor şi femeilor din domeniul ştiinţei!

„Fără femei în știință, am pierde creativitatea umană și capacitatea pe care o posedă jumătate din populația lumii, care este atât de importantă pentru a accelera progresul științei.”

Lingadahalli Subrahmanya Shashidhara

 

 

Ziua internaţională a fetelor şi femeilor din domeniul ştiinţei, proclamată de către  Adunarea Generală a ONU este marchată în întreaga lume la 11 februarie.

Printre obiectivele marcării Zilei internaţionale a fetelor şi femeilor din domeniul ştiinţei se află: stoparea tuturor formelor de discriminare faţă de fetele şi femeile din domeniul ştiinţei şi nu numai; toate fetele să beneficieze în mod gratuit, echitabil şi calitativ de o educaţie ştiinţifică primară şi secundară; de asemenea, să se asigure accesul egal al tuturor femeilor la o educaţie accesibilă şi de calitate tehnico-ştiinţifică, profesională şi terţiară, inclusiv cea la nivel de universitate; creşterea substanţială a numărului de femei de toate vârstele care au competenţe relevante, inclusiv competenţe tehnice şi profesionale, pentru ocuparea forţei de muncă, locuri de muncă decente şi antreprenoriat,transmite Agerpres.

Universitatea de Stat din Tiraspol felicită călduros toate doamnele și domnișoarele care iși aduc aportul în domeniul științei și va contribui la împuternicirea și susținerea viziunile și aspirațiile acestora!