Facultatea PEDAGOGIE UST – acreditare internațională

Prin decizia Agenției Germane de asigurare a calității AQAS, facultatea de Pedagogie a UST are acreditat programului Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară.

La 24 iunie, 2016 administrația universității a înmânat certificatul de acreditare facultății de Pedagogie.
În certificatul de acreditare se menționează că programului de licență acreditat corespunde cu standardele de Asigurare a Calității în Spațiul European al Învățământului Superior și cu Cadrul European al Calificărilor.

Prin această performanță Facultatea de Pedagogie a demonstrat că realizează un program de studii atractiv, dispune de un sistem al managementului calităţii funcțional pentru asigurarea calităţii programelor de studii și programele de licență sunt în conformitate cu cerințele și standardele naționale.