Examinarea tezei de doctor în științe pedagogice

Vineri, 24 februarie 2017, ora 14:00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a dnei MAFTEUȚA Rodica, cu tema: FORMAREA COMPETENŢEI DE NEGOCIERE EDUCAȚIONALĂ A MANAGERILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei. Conducător ştiinţific: COJOCARU Victoria, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie

Sedinta se va desfasura în aula 108, blocul 1, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol