Examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil din 9 aprilie, 2021

Vineri 9 aprilie 2021, ora 14:00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol va avea loc

ședința Seminarului Științific de Profil, profilul 532. Didactica Științelor, aprobat de

 ANACEC prin decizia nr. 12 din 23 decembrie 2020

pentru examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib, cu tema
INTEGRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF BIOLOGY WITHIN MIDDLE SCHOOL EDUCATION FROM ISRAEL
(INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A BIOLOGIEI DIN CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL DIN ISRAEL)
la specialitatea 532.02 Didactica Școlară (Biologie),

conducător științific Vasile Grati, dr. habilitat, profesor universitar.

Ședința Seminarului Științific de Profil va avea loc online pe Skype, la adresa https://join.skype.com/KwRwUlu7cVkS.