Examinarea tezei de doctor a dnei T. Panco în ședința Seminarului Științific de Profil UST

ȘEDINȚA  SEMINARULUI  ȘTIINȚIFIC  DE  PROFIL

Luni, 08 februarie 2021, ora 1500

 în şedinţa Seminarului Științific de Profil  din cadrul Universității de Stat din Tiraspol,

va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice 

a doamnei PANCO Tatiana

cu tema: FORMAREA PROFESIONALĂ ETNOPEDAGOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE

(Профессиональная этнопедагогическая подготовка будущих учителей)

Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației

Conducător ştiinţific:  SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar.

 

Ședința se va desfășura online, platforma Skype (SSP_UST_2021)

Link de acces: https://join.skype.com/eHDeHCcysLfI

Teza de doctorat poate fi consultată online aici.