Atelier de lucru – utilizarea senzorilor și roboților Neulog

Abordări metodice privind predarea cursului de Robotică prin utilizarea senzorilor și roboților Neulog

Miercuri, 04 mai 2017, în cadrul facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informațiomale (FMTI) a Universității de Stat din Tiraspol s-a desfășurat ședința ordinară a Atelierului de lucru Abordări metodice privind predarea cursului de Robotică. În cadrul atelierului lectorii superiori ai catedrei Informa-tică și Tehnologii Informaționale Natalia Lupașco și Tatiana Veveriță au arătat cum pot fi utilizați senzorii și roboții NeuLog în predarea disciplinelor Informatica, Fizica, Chimia, Biologia și Geografia.

La atelier au participat cadre didactice și inginerii-programatori ai facultății FMTI.

Cercetările privind metodologia predării cursului Robotica pentru studenții specialităților din domeniul Științe ale Educației și pentru elevii ciclului preuniversitar se realizează la UST în cadrul Laboratorului de Programare și Robotică CYBER.Menționăm că în atelierile precedente au fost discutate aspecte metodologice de predare a Roboticii prin utilizarea robotilor LEGO® MINDSTORMS® EV3