Diplomă de recunoștință pentru promovarea culturii calității

 În cadrul ceremoniei de lansare oficială a Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și decernare a premiilor „Cristalul Calității” din 26 martie 2018, la care a fost prezentă Monica Babuc, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Universității de Stat din Tiraspol i-a fost acordată diploma de recunoștință pentru promovarea culturii calității în domeniul învățământului pedagogic și „Cristalul Calității”. Această apreciere înaltă este bazată pe tradiția bogată a primei instituții de învățământ superior din Republica Moldova (88 de ani), asigurarea calității în procesul de formare a cadrelor didactice și acreditarea programelor de studii la ciclul I (licență).