Dialog intercultural polono-moldovenesc

Între 1 şi 2 iunie 2016 la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău 

s-au desfăşurat lucrările conferinţei Dialog intercultural polono-moldovenesc la care au participat colaboratorii Catedrei Ştiinţe Sociale a universităţii noastre şi invitaţii de la Academia Jan Długosz din Częstochowa (Polonia): Tadeusz Srogosz, Andrzej Stroynowski, Eligiusz Małolepszy şi Teresa Drozdek-Małolepsza. Comunicările au abordat mai multe subiecte cu caracter istoric care au unit la un moment dat destinele Poloniei şi Moldovei. Două comunicări au vizat perioada războiului ruso-turc 1768-1774, şi în special ceea ce a declanşat acest război – Confederaţia de la Bar. Alte comunicări ale colegilor polonezi s-au referit la istoria sportului.

În a doua zi a conferinţei a fost organizată masa rotundă: Perspectivele colaborării culturale şi ştiinţifice polono-moldoveneşti. Vorbitorii au arătat importanţa colaborării polono-moldoveneşti pe multiple planuri mai ales în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Schimbul de experienţă cu colegii din Polonia este cu atât mai important cu cât ei deja au acumulat o experienţă în acest domeniu, iar exemplul polonez este unul elocvent în ceea ce priveşte promovarea politicii de integrare şi acţiunile de accesare a fondurilor europene. A fost efectuat schimb de opinii cu privire la preocupările profesionale şi la temele de cercetare. S-a propus realizarea unei baze de date care ar facilita realizarea unor proiecte de cercetare comune. În cadrul aceloraşi manifestări a avut loc deschiderea Centrului de Istorie şi Cultură Poloneză de la Universitatea de Stat de la Tiraspol cu sediul la Chişinău.