Despre Ziua ușilor deschise la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

Sâmbătă, 17 aprilie 2021 facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol a organizat online evenimentul Ziua ușilor deschise, la care au participat ca invitați elevi, studenți, cadre didactice din licee, gimnazii, Centre de Excelență, absolvenți și părinți.

După cuvântul de salut al rectorului UST, dr., prof. univ. Eduard Coropceanu,  decanul facultății și șefii de catedră au vorbit despre istoria și structura primei facultăți a primei instituții de învățământ superior din Republica Moldova. S-a menționat că facultatea FMTI joacă un rol important privind pregătirea specialiștilor de calificare înaltă pentru economia națională: cercetători științifici, programatori, fizicieni, matematicieni, informaticieni, cadre didactice pentru învățământul superior (care ulterior activează în majoritatea universităților din țară), cadre didactice pentru învățământul general, manageri de instituții, etc.

Viitorii abiturienți au avut posibilitatea să se informeze din „prima sursă” despre conținuturile predate la facultate. Astfel studenții facultății FMTI, Andrei Chetrean, Mirela Covalciuc, Valentin Leșan, Sergiu Rusu, Pavel Dordea, în cadrul rubricii Ce învățăm la facultate? au povestit, au demonstrat și au explicat cum ei creează aplicații pentru device-uri mobile (pentru diferite sisteme de operare), cum dezvoltă produse web, cum programează roboții și dronele, cum Tehnologiile Informaționale îi ajută să înțeleagă mai bine matematica, fizica și Inteligența artificială.

                 

 

Dr. hab., prof. univ. Liubomir Chiriac a menționat că învățarea în cadrul facultății FMTI se face prin cercetare, facultatea coordonând pe parcursul ultimilor 10 ani 12 proiecte internaționale care au furnizat și continuă să furnizeze rezultate, inclusiv aplicative, de transfer tehnologic.

Dr., conf. univ. Maria Pavel a vorbit despre implicarea și meritul studenților în aceste cercetări, despre forurile științifice naționale, internaționale la care studenții facultății participă cu succes.

                   

 

În confirmarea celor menționate studenții Nicolae Baltag, Alexandru Levițchi, Mihai Vlas, au povestit despre rolul lor în calitate de cercetători cu burse în cadrul a două proiecte NATO.

         

Vasile Galben, Ala Pînzari, Ion Cojucovschi, Rodica Druță, studenți-absolvenți ai facultății FMTI, au povestit cu mare satisfacție despre mobilitățile lor academice în diferite universități din Europa. Ei au atras atenția că profesorii și studenții din acele universități au remarcat buna pregătire a studenților, masteranzilor facultății FMTI.

Alți tineri absolvenți de succes ai facultății FMTI, doctoranzi, bursieri ai Guvernului Republicii Moldova 2021 sau deținători ai burselor în cadrul proiectelor internaționale, Mihaela Hajdeu, Vladimir Boian, Mihail Terenti, au povestit despre contribuția importantă a studiilor la facultatea FMTI în formarea unui cercetător competitiv pe plan internațional.

       

Programatorii de performanță Veaceslav Trinca (Canada) și Luca Sandu, absolvenți ai facultății FMTI la programul de studii Informatica, de asemenea, au apreciat nivelul înalt de pregătire a studenților atât la licență, cât și la masterat. Dl Trinca a ținut să observe prin propriul exemplu, dar și prin alte exemple, că diplomele UST sunt recunoscute în Europa, Canada și SUA.

Evenimentul a finalizat cu o loterie cu premii pentru elevii-absolvenți, participanți la eveniment.