Delegația de lucru a Universității de Stat din Tiraspol la Universitatea din Craiova


În perioada 20-25 mai 2019 o delegație a UST formată din reprezentanți ai administrației, corpului didactic, a Școlii Doctorale Științe ale Educației, precum și doctoranzi a realizat o vizită de lucru la Universitatea din Craiova (România), în cadrul căreia au fost făcute totalurile rezultatelor obținute în anul precedent și au fost stabilite diverse domenii de colaborare pentru viitor.
Cele mai valoroase experiențe ale partenerilor de la Universitatea din Craiova și infrastructura de cercetare va permite dezvoltarea unei colaborări care va influența pozitiv calitatea procesului științific și didactic.