Decizia Comisiei Eelectorale a Universității de Stat din Tiraspol

Conform rezultatelor alegerilor desfășurate în baza prevederilor Regulamentului C.D.S.I. și a Codului Educației al R. Moldova din 9 iunie 2020, au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Stategică Instituțională al Universității de Stat din Tiraspol din rândul cadrelor didactice titulare:

  1. Puțuntică Anatolie, dr., conf. univ. 
  2. Sali Larisa, dr., conf. univ.

Comisia Electorală a UST