CONTINUAREA STUDIILOR ÎN REGIM ONLINE

În atenția studenților și angajaților Universității de Stat din Tiraspol!

În baza deciziei Consiliului de Administrație din 07.09.2020, procesul didactic de la 14 septembrie 2020 va continua în regim online.

Toți studenții și angajații sunt chemați la o atitudine responsabilă pentru securizarea sănătății și a vieții personale, precum și a altor membri ai comunității. Personalul administrativ și didactic va asigura calitatea desfășurării procesului didactic la programele de studii ale universității, acordând susținerea necesară și instituțiilor de învățământ din sistemul preuniversitar.