Congresul Știinţific Internaţional moldo-polono-român: Educaţia în faţa problemelor sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău în parteneriat cu Universitatea Pedagogică din Cracovia și Universitatea din Craiova organizează în perioada 2-4 aprilie 2020 Congresul Știinţific Internaţional polono-moldo-român: Educaţia în faţa noilor probleme sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych

Secțiile Congresului:

1. Științe ale educației

2. Științe socio-umaniste

Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi de problematica anunţată în contextul noilor provorcări în epoca transformătilor prin care trece societatea modernă.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la Congres până pe data de 20 martie 2020 la adresa de mail: walentkonstant@yahoo.fr sau la nr. de telefon  +373 79350258.

 De asemenea, până pe data de 20 martie 2020 că rugăm să ne puneți la dispoziţie comunicările DVS în format electronic, în volum de 4-7 pagini complete, în conformitate cu normele de redactare:

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

 1. Se va utiliza redactorul Microsoft Word;
 2. Formatul hârtiei: Paper size A4;
 3. Marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Sus – 2 cm; Jos – 2 cm; Stânga – 2 cm; Dreapta – 2 cm;
 4. Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 5. Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;
 6. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;
 7. Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 8. Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării fiind redactate cu ajutorul instrumentului Equation Editor ;
 9. Graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării centrat, doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient); numerotarea și titlul acestora se plasează sub ele, la centru;
 10. Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, amplasat la dreapta;
 11. Lucrările pot avea cel mult 3 autori;
 12. Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză;
 13. Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, cu numerotare arabă, conform formatului:

Pentru cărți:

1. Popescu R. Titlul lucrării. Orașul: Editura, anul editării. Nr. pagini.

Pentru articole:

2. Popescu R. Titlul articolului. În: revista, culegerea, Congresul. Locul. Paginile articolului.

Lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Congresului cu ISBN.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

ADRESA: Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin 5, (stația Calea Ieșilor sau Piața Dimitrie Cantemir a troleibuzelor 5 și 8).

Taxa de participare este de 200 lei (participare cu comunicarea care va fi publicată) şi poate fi achitată la caseria universităţii de pe strada Gh.Iablocichin 5.

Formular de înregistare/Registration Form (link)