CONGRESUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL MOLDO-POLONO-ROMÂN: Educaţie – Politici – Societate

În perioada 1-4 aprilie 2019 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol a avut loc Congresul Ştiinţific Internaţional Moldo-Polono-Român: Educaţie – Politici – Societate, la care au participat peste 200 de cercetori, cadre didactice și studenți din Republica Moldova, Polonia, România, Ucraina, Israel, Franța etc. Congresul a fost organizat de universități din Republica Moldova (Universitatea de Stat din Tiraspol), Polonia (Universitatea Pedagogică din Krakow), România (Universitatea „A.I. CUZA”, Iași; Universitatea din Craiova). Delegația de la 3 universități din Polonia a fost condusă de către decanul facultății Pedagogie a Universității Pedagogice din Krakow, profesor universitar, doctor habilitat Irineusz Świtała și directorul Institutului de Relații Sociale (Krakow), profesor universitar, doctor habilitat Norbert Pikuła.

          În cuvântul de salut, Excelența Sa, Bartłomej Zdaniuk, Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, a apreciat înalt relațiile de colaborare interuniversitare și a menționat că transformarea pozitivă în societate se bazează pe progres, performanță, colaborare.

          Comunicările în sesiunea plenară au cuprins diverse tematici care au provocat interes pentru reflecții vis-a-vis de tendințele actuale în științele educației și procesele sociale:

  1. Eduard Coropceanu, profesor universitar, rector, Universitatea de Stat din Tiraspol

Dezvoltarea sistemului de competențe cercetare-inovare-antreprenoriat în context interdisciplinar.

  • Norbert Pukuła, profesor universitar, doctor habilitat, Universitatea Pedagogică din Krakow

 Praca z perspektywy osób starszych. Analiza Polsko-Kanadyjska.

  • Liliana Romaniuc, profesor universitar, doctor. Universitatea Alexandru Iona Cuza, Iași, România

Cum să transformi o şcoală… prin învăţare!

  • Diana Antoci, conferențiar universitar, doctor. Universitatea de Stat din Tiraspol

Value orientation from a structural perspective.

  • Maria Diacon, conferențiar universitar, doctor. Universitatea de Stat din Tiraspol

Eastern Partnership: 10 years of cooperation, development and integration.

Lucrările au continuat în secțiuni, unde au fost discutate probleme actuale din domeniul eduacației și relațiilor sociale. Au fost analizate diferite modele din Polonia, România și Republica Moldova pentru a identifica soluții optimale și durabile de dezvoltare socilă.