CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a “Orientări axiologice ale constructivismului în educația modernă”

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

FACULTATEA DE PEDAGOGIE

în parteneriat cu

IPÎ LICEELE TEORETICE ”Orizont”

Str. Mircea cel Bătrîn, 10/2, tel. 33-97-77;   e-mail: lic.orizont@gmail.com

organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la lucrările

CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICO-PRACTICE NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a

“Orientări axiologice ale constructivismului în educația modernă”

care se va desfăşura în perioada 31 IANUARIE – 01 FEBRUARIE 2020

Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, părinţilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.

Conferinţa ştiinţifico-practică are drept scop diseminarea experienţei  de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile  de învăţământ general și superior.

Forul științific îşi va desfăşura activităţile în atelierele:

  1. Orientări și tendințe de valorificare a constructivismului în învățământul primar și preșcolar.

 Moderatori: Mîsliţchi Valentina, dr., conf. universitar, UST; Ţurcan Rodica, director-adjunct, grad didactic I, LT „Orizont”;

  • Abordări holistice de realizare a învățământului constructivist în treapta gimnazială și liceală.

Moderatori: Golubițchi Silvia, dr., conf. univ., UST; Șofron Larisa, director-adjunct, dr., conf. univ., LT „Orizont”;

  • Profesorul constructivist – paradigma postmodernistă în formarea profesională.

Moderatori: Botnari Valentina, dr., prof. univ. interim., UST;  Dragalintext-align justifya Svetlana, grad did. sup., LT „Orizont”;

  • Modele și experiențe în instruirea constructivistă ca o  alternativă în formarea/dezvoltarea tineretului studios.

 Moderatori: Silistraru Nicolae, dr. hab., prof. unuv., Chirică Galina, dr., conf. univ., UST.

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

      Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

*  în Microsoft Word

*  paper: Paper size A4

*  marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2  cm.; Gutter – 0.5 cm, Gutter position – left

 *  Prenumele şi NUMELE complet al fiecărui autor se scriu din rând nou, centrat, urmat de titlul științific și afilierea (instituţia în care activează autorul respectiv).

*Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.

*Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și  rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11)

*   textul lucrării  se va scrie în Word, A4, Times New Roman, 12, distanţă rânduri 1, margini de 2 cm, cu diacritice, atent corectate

 *  conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica, propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale

lucrările pot avea cel mult 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de participare

* lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor de la conferinţa cu ISBN.

Lucrările se prezintă în limba română, rusă, engleză, franceză  şi turcă

Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.

 Se permit şi prezentările în Power-Point.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

IMPORTANT: Depunerea lucrărilor se poate face până la 10 ianuarie 2020 în format electronic pe e-mail, atât în formă integrală cât şi rezumatul acesteia, la adresa: lic.orizont@gmail.com, precizând clar numele şi funcţia autorului/coautorului lucrării, instituţia unde lucrează, numărul de telefon sau adresa de e-mail la care poate fi contactat.

Fiecare participant la Conferinţa (autor/coautor) va primi la sfârșitul acţiunii diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.

Locul evenimentului: Str. Ghenadie Iablocikin, 5;  str.Mircea cel Bătrân, 10/2, Chișinău, Republica Moldova.

IMPORTANT: Vă rugăm să completați Formularul de participare aici până la 10 ianuarie 2020.

Taxa de participare:

Participarea cu publicarea materialelor – 200 lei;

Participarea fără publicarea materialelor – 50 lei;

Volumul simpozionului 120 lei.

Vă invităm în calitate de participant activ!