CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTCIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

FACULTATEA  PEDAGOGIE

în parteneriat cu

IPÎ LICEELE TEORETICE ”Orizont”

                           la 31 ianuarie – 01 februarie 2020 au organizat

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTCIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a

ORIENTĂRI AXIOLOGICE ALE CONSTRUCTIVISMULUI ÎN EDUCAȚIA MODERNĂ

          La Ședința plenară a forului științifico-practic au fost prezenți și au participat savanți din țară și de peste hotare:

  • Dr., profesor universitar, director al AGENȚIEI ROMÂNE DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, București, România, ȘERBAN IOSIFESCU, a prezentat comunicarea NECESITATEA SCHIMBĂRII ROLULUI PROFESORULUI ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ;
  • Dr., conf. univ. din Crasnodar, Rusia, GHEORGHII AȚVAȚATUROV, a prezentat comunicarea ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ prin intermediul mijloacelor digitale;
  • Dr., conf. univ. MARINA KURVITS, dizainer în cadrul Centrului de Tehnologii Educaționale, Directorul Centrului pedagogic CURVITS STUDIO și  dr., conf. univ. IURI KURVITS, profesor de Didactica matematicii, Analiza matematicii, Universitatea de Stat din Tallin, Estonia, autorul manualului BAZELE MATEMATICE ALE INVESTIȚIEI, au prezentat comunicarea ОСМЫСЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ la felcu ajutorulmijloacelor digitale;
  • Dr. hab., conf. univ., Directorul Școlii Doctorale, UST, VIORICA ANDRIȚCHI, a prezentat cominicarea ASPECTE PRAXIOLOGICE ALE VALORIZĂRII PARADIGMEI CONSTRUCTIVISTE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL;
  • Dr. hab., conf. univ., membru al Școlii Doctorale, UST, ADRIAN GHICOV, a prezentat comunicarea CONSTRUCTIVISMUL CA PREMISĂ TEORETICO-METODOLOGICĂ A RETELLIZĂRII.

 La finele ședinței au evaluat artiștii ansamblului folcloric-model ROMANIȚA, conducător artistic, maiestru în atre MIHAI SEMINICĂ, care au creat emoții pozitive și energie pentru activitatea în secțiuni.

   Conferința și-a desfăşurat lucrările în următoarele Secțiuni:

  1. Orientări și tendințe de valorificare a constructivismului în învățământul primar și preșcolar.  

Moderatori: Valentina Mîsliţchi, dr., conf. universitar, UST; Rodica Ţurcan, director-adjunct, grad didactic I, LT „Orizont”;

  • Abordări holistice de realizare a învățământului constructivist ca transfer al metacunoașterii în treapta gimnazială, liceală și universitară. 

Moderatori: Silvia Golubițchi, dr., conf. universitar, UST; Larisa Șofron, Director-adjunct, dr., conf. univ., LT „Orizont”;

  • Experiențe și realizări a învățământului constructivist ca factor de integrare europeană. 

Moderatori: Valentina Botnari, dr., prof. universitar interemar, UST;  Svetlana Drăgălina, grad did. superior, LT „Orizont”;

  • Modele și experiențe constructiviste în formarea/dezvoltarea tineretului studios.

Moderatori: Galina Chirică, dr., conf. univ., Tamara Munteanu, dr., lect. universitar, UST, la care de asemenea au participat și cercetători din România, Rusia, Estonia.